Er valt iets op als je kijkt naar landen die Rusland sancties opleggen

   wat klopt er niet?  In de praktijk blijkt dat het opleggen van sancties tegen Rusland rampzalig uitpakt voor de eigen bevolking.

De MSM doen het voorkomen alsof de gehele beschaafde wereld sancties oplegt, maar niets is minder waar, het zijn alleen die landen die.... Dat wij in Europa keihard op een economische ondergang afstevenen lijkt duidelijk.

Per dag sluiten er meer bedrijven en vooral de Duitse economie, de motor van Europa, wordt meer dan keihard getroffen. Onze euro verliest ten opzichte van de dollar dagelijks meer waarde en nog even en je hebt een kruiwagen vol euro’s nodig om een postzegel te kunnen kopen.

Dit alles is grotendeels het gevolg van het instellen van ‘onze sancties’ richting Rusland.

Naast de economische ineenstorting hebben we het nog niet eens over de immense problemen die zich straks zullen voordoen met de voedselvoorziening. Eén van de dingen waarmee wij ook worden getroffen sinds ‘wij’ de sancties hebben ingesteld is het enorm tekort aan kunstmest doordat de ene na de andere kunstmestfabriek de deuren sluit vanwege de astronomische gasprijzen.

Als we dan kijken naar welke landen precies sancties instellen tegen Rusland, dan is er iets wat opvalt.


De landen die fanatiek sancties invoeren tegen Rusland en daarmee zichzelf ook geweldig in de voet schieten zijn allemaal landen waar men de corona maatregelen tot in het extreme heeft doorgevoerd, de landen waar de bevolking hoofdzakelijk met Pfizer en Moderna is ingespoten en de landen die voornamelijk onder controle staan van WEF puppets. Als je zegt WEF puppets, dan zijn dat leiders die hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan de satanische sekte.

Het is dan ook niet de beschaafde wereld die zich tegen Poetin heeft gekeerd, het is slechts een bepaald gedeelte van de wereld. Dat gedeelte dat volledig onder controle van het WEF staat.

De eigenaren van het WEF zijn dezelfde als degenen die alles controleren wat met ‘coronavaccins’ te maken heeft en zijn ook degenen die het liefst een groot deel van de bevolking willen opruimen.

De groene gebieden op bovenstaande kaart, de landen die sancties hebben ingevoerd tegen Rusland, zullen straks te maken krijgen met het volgende:

Steeds meer mensen die onverwacht en plotseling zullen overlijden, steeds meer exploderende kankergevallen zullen zich voordoen en men krijgt met permanente oversterfte te maken, terwijl er steeds minder kinderen geboren zullen worden.

De economie zal stap voor stap in elkaar storten door de extreem hoge energieprijzen.

Er zullen steeds mensen verdwijnen die zich bezighouden met de voedselvoorziening zoals boeren en bakkers.

Er zullen enorme tekorten ontstaan aan voedsel.

De inflatie zal over niet al te lange tijd overgaan in hyperinflatie.

De groene landen zullen als blok worden ingezet voor de komende oorlog tegen Rusland en China.

Wij staan erbij, kijken ernaar en velen laten zich meesleuren in de steeds verdergaande polarisatie.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl