nieuwe mysterieuze ziekte  Op verschillende plaatsen ter wereld doet zich een vreemd, mysterieus en angstaanjagend verschijnsel voor bij mensen.

Het ene moment is alles normaal en het volgende moment lijkt het alsof ze door een onzichtbare vijand worden aangevallen en storten vervolgens ter aarde.Tegenwoordig is alles te faken en daarom moet je ook heel voorzichtig zijn met vooral beelden en video opnames.

Omdat alles na te maken is, heb je eigenlijk alleen een beetje zekerheid als er meerdere opnames zijn van iets.

Daarom hier toch een reportage van One American News Network waarin men melding maakt van een vreemd verschijnsel dat zich wereldwijd schijnt voor te doen.

Je ziet een bepaald persoon. Deze stoppen met wat ze op dat moment aan het doen zijn en kijken rond alsof ze iets horen. Vervolgens draaien ze langzaam hun hoofd om en beginnen met hun armen en benen een onzichtbare ‘aanvaller’ af te weren.

Op allerlei manieren proberen ze deze aanvaller af te weren en storten vervolgens ter aarde, waarbij het lijkt alsof ze een soort epileptische aanval hebben.

Het bizarre is dat dit soort gebeurtenissen wordt vastgelegd door beveiligingscamera’s en dit meerdere keren voorkomt bij verschillende mensen op verschillende locaties.

Natuurlijk kan je niet zomaar zeggen dat dit wordt veroorzaakt door 'coronavaccins' ook al zegt men in de reportage dat dit verschijnsel zich voordoet nadat men is begonnen met het ‘vaccineren’ van de bevolking tegen corona en dat meer dan 70 procent van de wereldbevolking op dit moment al één of meerdere prikken heeft ontvangen.

Wat ook een mogelijkheid is dat deze ‘nieuwe ziekte’ wordt veroorzaakt door beïnvloeding van buiten af via netwerken zoals 5G.

Want ook is inmiddels duidelijk dat er bij ‘gevaccineerde’ mensen vreemde elementen voorkomen in het bloed.

Zo wordt er in de reportage aandacht geschonken aan het feit dat wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat er zich bij 94 procent van de mensen die een corona spuit hebben genomen afwijkingen voordoen in het bloed. Wij hebben hier ook vorig jaar al uitgebreid aandacht aan geschonken.

Zo laten ze foto’s zien die zijn genomen van het bloed van mensen voordat ze werden ingespoten met Pfizer of Moderna. Dat bloed ziet er volkomen normaal uit en vervolgens laten ze foto’s zien die een maand later zijn genomen.

Duidelijk is dat de bloedcellen zijn vervormd en een vreemde soort klontering laten zien.

Daarnaast troffen ze allerlei metaalachtige voorwerpen aan in het bloed van ‘gevaccindeerde’ mensen, voorwerpen die schijnen te bestaan uit het inmiddels beruchte grafeenoxide.

Het uiteindelijke resultaat van dit alles hebben we natuurlijk eerder gezien in de vorm van lange onnatuurlijke strengen die uit de aderen van overleden personen worden getrokken.

Volgens de onderstaande reportage is het nu door de Amerikaanse FDA verboden om de resultaten van autopsie onderzoeken bij ‘gevaccineerde’ mensen te openbaren.

Dit, omdat wanneer men dit wel zou doen, er waarschijnlijk morgen een revolutie zou uitbreken.

Het gevolg van dit alles is natuurlijk dat de gemiddelde levensverwachting ook razendsnel terugloopt.


Ondertussen wordt er ook bij ons driftig verder geprikt en blijft helaas ook de oversterfte een vast onderdeel van ons leven.