auto van de toekomst  Op dit moment kunnen de meesten van ons zich nog vrijelijk verplaatsen in een auto.

Echter, er zijn sterke aanwijzingen dat dit over tien jaar niet meer zal kunnen.
De machthebbers in de achtergrond willen wereldwijd het communisme invoeren als de nieuwe staatsvorm. Net zoals ze dat iets meer dan 100 jaar geleden hebben gedaan in Rusland.

Alles wordt uit de kast getrokken om dat scenario mogelijk te maken en twee van hun belangrijkste wapens op dit moment zijn de nep corona pandemie en de ‘klimaatcrisis’. Vooral dat laatste speelt op dit moment heel erg en het gros van de bevolking trapt er uiteraard weer met open ogen in.

Ze gaan ‘verduurzamen’, dat wil zeggen, ze gaan allemaal dingen doen die de overheid nog veel meer controle geeft over de burgers.

Goede deugburgers halen netjes alle boosters en herhaalprikken en de volgende auto wordt absoluut een elektrische. We doen het tenslotte allemaal voor elkaar, alle beetjes helpen en waarom zouden wij, Nederland, niet het goede voorbeeld geven?

Overheden doen alles wat in hun vermogen ligt om in het kader van de ‘energie transitie’ alles en iedereen richting elektriciteitsnet te pushen.

Echter, men vergeet echter een aantal praktische zaken, of misschien juist niet.

Feit is dat al die elektrische auto’s een fikse batterij nodig hebben. Het is ook een feit dat die batterijen niet het eeuwige leven hebben en op een gegeven moment vervangen dienen te worden.

Daarnaast worden er volop nieuwe elektrische auto’s gebouwd en die hebben ook allemaal weer batterijen nodig.

Maar, de wereld heeft een megaprobleem zo te zien.

De controleurs in de achtergrond willen naar wat men noemt ‘net zero’, maar dit betekent een enorm tekort aan bepaalde metalen.

De in bovenstaand bericht genoemde wetenschapper heeft de volgende cijfers gepubliceerd, waardoor duidelijk wordt dat er ook aan andere metalen een groot tekort zal ontstaan.

 groot tekort aan metalen voor autobatterijen

Michaux geeft ook heel duidelijk hoe het probleem in zijn ogen opgelost zou kunnen worden:

Wat er dan ook nodig zou kunnen zijn volgens Michaux is een aanzienlijke reductie van de vraag in de samenleving naar allerlei soorten grondstoffen. Dit betekent dan weer dat de samenleving er anders uit zal zien en ook zal er een andere manier van regeren nodig zijn dan nu het geval is.

Wat de man in feite zegt dat alleen een soort Chinees communistisch systeem de oplossing kan bieden. Een oplossing waarbij mensen niet langer allemaal een auto zullen bezitten, maar lekker gaan fietsen of met de trein zullen gaan, dit laatste alleen als ze voldoende punten hebben gescoord uiteraard.

Toen ze ‘de oplossing’ van 'alles elektrisch' bedachten zou er toen niemand stil hebben gestaan bij het feit dat dit praktisch gezien helemaal niet kan?

Of wisten ze dat donders goed en is het een zaak om alles en iedereen volledig elektrisch te maken en dan zeggen dat het op de langere termijn niet haalbaar is om dan vervolgens te suggereren dat we met zijn allen moeten gaan fietsen om ‘net zero’ te kunnen halen?

Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat ze zich helemaal niet druk maken om het komende gebrek aan bepaalde metalen omdat ze weten dat er dankzij 'de coronavaccinaties' er over tien jaar nog maar heel weinig mensen op aarde zullen leven.