haast met digitale slavernij  Het is niet altijd mooi als voorspellingen uitkomen en zeker niet voorspellingen die betrekking hebben op onze komende slavernij.

De WEF lakeien hebben nu opdracht gekregen om vaart te zetten omdat er te veel mensen het spelletje door beginnen te krijgen.Als een stoomwals denderen de dienaars van de satanische sekte in de achtergrond door.

De mensen die zonder blikken of blozen niet alleen hun land verraden maar ook de mensen die hen hebben gekozen.

Het doel is om de bevolking tot slaaf te maken in een volledig dystopische maatschappij die lijkt op het communisme in China.

Het communisme rukt aan alle kanten op en vanuit het Politbureau uit Brussel komt het ene na het andere bevel en ieder van die bevelen is slecht nieuws voor de burgers.

Maar, de ultieme gevangenis van de burger heeft altijd te maken met geld. Dit is het middel om alles en iedereen te controleren en hun leven volledig te beheersen.

Waren we met het bestaande geld al voor een deel slaven, met het nieuwe geld zullen wij volkomen slaven worden.

Dit geld heet CBDC en staat voor Central Bank Digital Currency. Geen tastbaar geld in de vorm van bankbiljetten, maar slechts wat cijfertjes op een scherm. Bovendien geld dat geprogrammeerd kan worden zodat overheden kunnen bepalen waaraan het uitgegeven mag worden. Geld dat een uiterste houdbaarheidsdatum heeft zodat sparen niet meer mogelijk is en daarnaast geld dat alleen wordt uitgekeerd aan mensen die beschikken over de juiste digitale identiteit. Een digitale identiteit waaraan ook je coronapaspoort is gekoppeld. 

Ze hebben nu grote haast om het project af te maken, want er worden veel te veel mensen wakker.

Dus wordt alles uit de kast getrokken en ook onze WEF koningin ingeschakeld.

Digitaal centralebankgeld kan een goede manier zijn om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijker te maken. Maar dan moet dat digitale geld wel goed zijn ontworpen, heeft koningin Máxima gezegd op een bijeenkomst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

De journalist Arno Wellens schrijft het volgende:

CBDC moet doorgaan, het momentum niet verliezen'. Brief van Minister van Financiën aan de Tweede Kamer. Nu begreep ik dat er later dit jaar een plenaire vergadering was over dit onderwerp. Maar het is bij voorbaat dus al afgehamerd? Waarom heb je dan nog een parlement?

Zoals bekend hebben we een parlement dat volledig wordt gecontroleerd door dezelfde mensen die ons slaaf willen maken via de CBDC.

De CBDC moet het ultieme middel worden om van de slavernij en de Hunger Games maatschappij een feit te maken.

Daarom schreven wij eerder het volgende:

 rothschild mafia
Een artikel waarin ook het volgende stond:

Het is altijd pas later dat mensen vol verbazing constateren dat “complottheorieën” bijna altijd werkelijkheid worden. Echter, tegen die tijd is het veel te laat.

Al vele jaren waarschuwen wij voor de komende New World Order, waarbij een kleine kliek, een satanische sekte die bekend staat als de Illuminati, ook wel de Rothschild mafia genoemd, totale wereldcontrole zal nemen. Hiertoe zal het merendeel van de wereldbewoners worden opgeruimd omdat ze als vervuilende en nutteloze mee-eters worden beschouwd en wordt het resterende deel gemarkeerde (geschipte) slaven die het merkteken van het beest dragen zoals al voorspeld in de bijbel.

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)

merkteken van het beest

Het moment waarover wordt geschreven in de bijbel komt nu rap dichterbij.

De mafia heeft op dit moment via haar stelsel van centrale banken volledige controle over het monetaire beleid van overheden. Het zijn de centrale banken die bepalen hoeveel geld er in omloop komt of wordt weggehaald en het zijn de centrale banken die bepalen of er een tijd van voorspoed komt of juist een grote depressie.

Hoe deze grootste oplichting aller tijden werkt wordt duidelijk in dit eerdere artikel en dan zie je dat alle centrale banken samen komen in een overkoepelend orgaan en dat is de Bank for International Settlements (BIS), ook wel de centrale bank der centrale banken genoemd.

Nog zijn we geen volledige slaven, maar te tijd om dat te voorkomen is kort, heel kort.