vrijmetselarij is een satanische sekte   Eén van de bekende voorspellingen van het World Economic Forum is dat je straks helemaal niets zult bezitten.

Alleen is dat niet verzonnen door Klaus Schwab en zijn medebestuursleden, maar is dit al heel lang geleden besloten.
We hebben onlangs in een geschiedenisles van de Joodse rabbi Yosef Ben-Porat kunnen horen dat de reden dat Adolf Hitler het op de Joden had voorzien was omdat zij het communisme in Rusland hadden ingevoerd en tientallen miljoenen, vooral intelligente, Russen hadden vermoord.

Ook de plannen van het WEF waarbij de burgers straks niets meer zullen bezitten zijn niets anders dan het invoeren van een vorm van communisme.

Degenen die hiervoor in de achtergrond verantwoordelijk zijn is een relatief kleine groep mensen, verenigd in een satanische sekte. Een sekte die je eigenlijk gelijk kunt stellen aan de vrijmetselarij.Dan gaat het uiteraard niet om de lagere rangen binnen de vrijmetselarij, maar de hogere.

Iemand die een expert was op het gebied van de vrijmetselarij was de katholieke priester Maximiliaan Kolbe.

Maximiliaan Maria Kolbe, oorspronkelijke naam: Rajmund Kolbe (Zduńska Wola, 8 januari 1894 – Auschwitz, 14 augustus 1941) was een Duits-Pools franciscaans conventueel, katholiek priester en martelaar die vanwege journalistieke verzetsactiviteiten gevangen werd gezet in het naziconcentratiekamp Auschwitz I.

Enkele dagen na de bezetting van Niepakalów in september 1939 werden hiervoor meer dan dertig Franciscanen gearresteerd, waaronder ook Kolbe. Na drie maanden kwam Kolbe vooralsnog vrij. Hij hervatte zijn werkzaamheden en viel de nazi's door zijn radio-uitzendingen en kranten hevig aan. Deze werden dan ook verboden. Ondertussen gaf hij in de "Stad van de Onbevlekte" ook onderdak aan vervolgden. Zo ving hij vele duizenden burgers uit Binnen-Polen op, waaronder 2000 Joden.

Kolbe is door middel van een dodelijke injectie vermoord in Auschwitz.

Maximilian Kolbe had lang en uitgebreid onderzoek gedaan naar de vrijmetselarij.

Kolbe kwam tot de conclusie dat de mensheid slachtoffer is geworden van een hoax die zo groots en allesomvattend is, dat het nauwelijks is te begrijpen. En dat dit dan ook de reden is dat de mensheid dan ook prompt in totale ontkenning schiet.

De mensheid staat onder controle van de vrijmetselarij, een satanische sekte. Het is een proxy voor kabbalistische Joden, voornamelijk bankiers (de Illuminati), vooral niet te verwarren met het Joodse volk. Deze sekte heeft al meer dan 200 jaar alles op onze planeet gedomineerd.

Wat wij ‘vrijheid’ noemen is een illusie, ons aangepraat via de door hen gecontroleerde media. Onze leiders zijn hun gewillige of gedwongen agenten.

vrijmetselarij, satanisch, kabbalistische Joden
Het volgende is afkomstig uit door Kolbe geschreven werk en laat zien hoe ze vanaf het begin alles in het werk hebben gesteld om de pers onder controle te krijgen.

Iets dat tot op de dag van vandaag het geval is. Kolbe schreef het volgende rond 1920.

vrijmetselarij, satanisch, kabbalistische Joden

Vandaag de dag zouden ze Kolbe, de man die duizenden Joden heeft geholpen tijdens de oorlog, waarschijnlijk een antisemiet noemen.

Dan gaan we naar het volgende plaatje dat we tegenkwamen bij Henry Makow. Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

vrijmetselarij, satanisch, kabbalistische Joden

Het is de bekende afbeelding van het WEF met aan de linkerkant een brief.

Het is een brief die in 1879 is geschreven door rabbi Baruch Levy aan de bekende Karl Marx, waarover wij eerder het volgende schreven.

Marx is namelijk één van de grondleggers van de New World Order en daardoor uiteraard één van de helden van de ongekozen technocraten van de Europese Unie.

Hij kwam ter wereld als zoon van Hirschel Mardochai die het als echte Chazaar verstandig vond om zich te bekeren tot protestantisme omdat hij daardoor verschillende voordelen genoot. De naam werd na verloop va tijd dan ook veranderd naar Marx en de jonge Karl werd later lid van één van zogenaamde Illumaticlubs, The Leage of the Just.

Voor The League of the Just schrijft zijn Communistisch Manifest, wat in feite de blauwdruk wordt voor de New World Order. In zijn werk pleit hij niet alleen voor economische en politieke veranderingen, maar ook voor morele en spirituele.

Zo is hij van mening dat het gezin afgeschaft dient te worden en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Ook is hij fel tegen iedere vorm van religie en ziet hij God als een belangrijk onderdeel van de reden voor de verdorven maatschappij en dient deze derhalve vernietigd te worden.

De brief van Baruch Levy werd in 1888 gevonden en gepubliceerd in 1928 in La Revu de Paris.

Die brief maakt duidelijk waar wij vandaag de dag mee te maken hebben.

Een Nederlandse vertaling van die brief luidt als volgt:

Het Joodse volk als geheel zal hun eigen messias zijn. Het zal wereldheerschappij bereiken door andere rassen uiteen te laten vallen, door het afschaffen van grenzen, de vernietiging van de monarchie en door de oprichting van een wereldrepubliek waarin de Joden overal het voorrecht van burgerschap zullen krijgen.

In deze nieuwe wereldorde zullen de kinderen van Israël alle leiders leveren zonder tegenstand te ondervinden. De regeringen van de verschillende volkeren die de wereldrepubliek vormen, zullen zonder moeite in de handen van de Joden komen.

Het zal dan voor de Joodse heersers mogelijk zijn om het privébezit af te schaffen en overal gebruik te maken van de middelen van de staat.

Zo zal de belofte van de Talmoed worden vervuld, waarin wordt gezegd dat wanneer de Messiaanse tijd is gekomen, de Joden alle eigendommen van de hele wereld in handen zullen hebben.

Tot zover de brief.

En dan opeens wordt ook de video van Barbara Spectre een stuk duidelijker. Een video waarin zij trots stelt dat Europa nog niet heeft geleerd om multicultureel te zijn en dat om die transformatie te bewerkstelligen Joden een vooraanstaande rol zullen spelen.

vrijmetselarij, satanisch, kabbalistische Joden