De komende jaren wordt ‘turbokanker’ een veel gehoorde uitdrukking

 turbokanker als gevolg van coronavaccin      Als mensen vrij snel na een ‘coronavaccinatie’ overlijden dan is het logisch dat er een verband wordt gelegd met de prikken.

Als mensen op de wat langere termijn overlijden aan kanker, dan is dat verband veel moeilijker vast te stellen.
Wanneer mensen vrij kort na een ‘coronavaccinatie’ sterven, dan is het aannemelijk dat deze mensen zijn gestorven omdat ze die prik hebben genomen.

Ook al zal dat zoveel mogelijk worden ontkend, er komt een punt waarop er teveel doden zullen komen en dat er geen ontkennen meer mogelijk is.

Het ligt anders met VAIDS. Dit staat voor Vaccine-Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS) en betekent dat iemand lijdt een soort AIDS, veroorzaakt door de ‘coronavaccinatie’.

VAIDS zal op den duur verreweg de meeste slachtoffers maken, maar omdat dit niet direct na een prik de kop opsteekt is het natuurlijk heel gemakkelijk te ontkennen.

Wij hebben al eerder geschreven over hoe de Canadese arts Dr. Charles Hoffe zelf allerlei onderzoeken uitvoert en niet gaat wachten op de ‘onafhankelijke onderzoeken’ die waarschijnlijk nooit zullen komen.

Hij heeft al veel onderzoek gedaan naar het bloed van zijn patiënten, maar heeft volgens een artikel op Natural News dat onderzoek nu uitgebreid.

Hij heeft nu een aantal PET/CT scans uitgevoerd bij kankerpatiënten die 8 dagen daarvoor de boostershot hadden genomen.

Wat hij ontdekte op die scans was onder andere een soort turbo groei van bepaalde kankercellen, met name in de lymfeklieren onder de arm en wat ze noemen T-cellymfoom.

T-cellymfoom (TCL) is een zeldzame, agressieve vorm van witte-bloedcelkanker. Het valt onder de nonhodgkinlymfomen.

Non-hodgkinlymfoom (NHL) is een verzamelnaam voor maligne lymfomen (vormen van kanker) uitgaande van de lymfeklieren, die zich onderscheiden van de ziekte van Hodgkin doordat de kenmerkende Reed-Sternbergcel ontbreekt. De ziekte van Hodgkin kent over het algemeen een ander beloop en betere prognose dan non-hodgkinlymfomen. NHL komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 45 jaar, en dit meer bij mannen dan bij vrouwen. In Nederland wordt de diagnose jaarlijks bij ongeveer 3500 mensen gesteld (2009).

In tegenstelling tot de ziekte van Hodgkin is een non-hodgkinlymfoom niet één ziekte, maar een verzameling van vormen van lymfeklierkanker: de betekenis van de term non-hodgkinlymfoom is daarmee niet eenduidig.

Volgens het artikel op Natural News zijn de spike eiwitten die worden geproduceerd als gevolg van de ‘vaccinaties’  kankerverwekkend. Dit omdat het mRNA ‘vaccin’ ervoor zorgt dat een bepaald gen (P53) dat kanker bestrijdt wordt uitgezet. Als gevolg hiervan kan de kanker zich vervolgens razendsnel door het lichaam verspreiden.

T-cell lymfoon begint in de witte bloedlichamen, de zogenaamde T cellen. Dit zijn cellen die je immuunsysteem helpen om infecties te bestrijden, maar door de kanker muteren deze cellen en gaan deze zich abnormaal gedragen zoals het aanvallen van de huid.

De overlevingskans bij T-cellymfoom ligt ongeveer op 63 procent. Normaal gesproken is dit een vorm van kanker die  langzaam groeit.

Door de ‘vaccinaties’ schijnt alles echter in een stroomversnelling te gaan en Dr. Hoffe waarschuwt dan ook dat het grootste deel van de mensen die zijn ingespoten serieuze gezondheidsproblemen zullen krijgen. Zoals een snel groeiende vorm van kanker, maar ook uiteraard de bizarre klonters in het bloed. Het soort klonters dat voor permanente hartschade kan zorgen.

In de praktijk van Dr. Hoffe heeft 62 procent van de ‘gevaccineerde’ mensen te maken met die bloedklonters.

Al deze mensen hebben moeit met het verkrijgen van voldoende zuurstof en dit alles zal hun levensduur aanzienlijk verkorten.

Als er even vanuit gaan dat die spike eiwitten inderdaad door het eigen lichaam worden aangemaakt na ‘coronavaccinatie’, hoe lang blijft het lichaam dit doen? Niemand die daar een concreet antwoord op kan geven.

Feit is dat het eigen lichaam deze spike eiwitten ziet als indringers, vijanden, een dodelijk virus dat door het immuunsysteem moet worden aangevallen.

Aangezien deze spike eiwitten niet op één bepaalde plaats in het lichaam blijven, maar zich in alle organen nestelen, kan het immuunsysteem ieder mogelijk orgaan in het eigen lichaam aanvallen omdat het daar de vijand ontwaart.

Dat kan het hart zijn, de voortplantingsorganen maar ook de hersenen.

Minder zuurstof door de 'klontering van het bloed' betekent ook dat het lichaam minder kracht heeft om de kanker te bestrijden. Al met al krijgen kankercellen volop de gelegenheid om te groeien

Als dan ook nog eens het P-53 gen dat kanker bestrijdt, wordt uitgezet, dan ziet de toekomst er vrij beroerd uit voor ‘gevaccineerde’ mensen.

We zijn minder dan twee jaar onderweg en als je kijkt naar het eerdere verhaal van iemand die deelnam aan eerdere mRNA proeven, dan gaat het jaren duren voordat de werkelijke schade duidelijk wordt.

Een schade die veelal zal eindigen in de dood en bijna niet terug te herleiden is naar de ‘dodelijke spuit’.

Als je het hebt over de ‘perfecte moord’, dan heb je hier het voorbeeld.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl