Maak kennis met... Max Igan

  maak kennis met max igan   De man die al heel lang geleden predikte dat het niet meewerken aan het systeem, de zogenaamde non compliance, de oplossing is.

Sommigen zien hem als een soort Australische David Icke, maar Australië ziet hem liever gaan dan komen.
Het volgende is een bijdrage van Erick Van Dijk.

Als je niet zo veel tijd hebt om op de hoogte te blijven over een groot aantal onderwerpen die spelen in de wereld, en hun verbanden, dan is Max Igan je man.

Eén van de belangrijkste dingen waarom ik verwantschap met hem voel is dat hij doet wat hij doet omdat de tijd daarom vraagt, zonder enig eigenbelang. Een plichtsbesef dat ook zo voel.

Voorafgaand aan de hele coronazwendel waren er in een aardig deel van Australië grote en onbedwingbare bosbranden. Dat was het moment dat hij afstapte van een jaren oud en vertrouwd concept, sinds 2008, van kennis delen en begon met de zogenaamde “walk and talk,” een praatje voor de camera terwijl je ergens rondwandelt.

Hij voelde zich geroepen om zijn uitzendingen te wijden aan het uitdragen van informatie die erop zou duiden dat er achter voornoemde bosbranden sprake was van opzet. Meerdere malen toonde hij uitgebreide fragmenten die aantoonden dat weermodificatie al heel wat jaren werd gebruikt, onder meer voor het bestrijden van droogte en... bosbranden. Of bij branden juist regen weghouden? Of heel veel regen brengen om overstromingen te veroorzaken? Zodanig interessant, en met verstrekkende potentiële gevolgen, dat ik aan dit onderwerp binnenkort een video zal wijden.

Als onderzoeker en kennisdeler heeft Max door de jaren heen een enorm netwerk opgebouwd van mensen over de hele wereld die hem voorzien van nieuwsfeiten over een breed scala aan onderwerpen. En de goede man beschikt daarbij over een fenomenaal geheugen en een groot en diep informatiebassin. Hij kan zich in dat opzicht meten met de evenveel geprezen als verguisde David Icke.

Toen diende “corona” zich aan en verlegde Max zijn aandacht naar wat hij en vele anderen al vanaf het begin zagen als het bedrog dat het was en is. En dan komt een wereldwijd informatienetwerk natuurlijk goed van pas.

Natuurlijk was Max ook één van de vele slachtoffers van de censuurterreur uit de koker van YouTube. Maar niet omwille van “corona.” In april 2019 werd zijn account, met honderden geweldige video's en tienduizenden abonnees, verwijderd. De reden was zijn onthullingen omtrent de massale schietpartij in Christchurch, Nieuw Zeeland waar, zoals het geval was bij de schietpartij die naar verluidt (ik moet hier mijn woorden uitermate zorgvuldig kiezen voordat ik mogelijk, net als Alex Jones, wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan nabestaanden van de slachtoffers ten bedrage van zo'n $2,75 biljoen, $2.750.000.000.000, geen typefout... die heb ik zo niet liggen) naar verluidt, dus, plaatsvond in het Amerikaanse Sandy Hook, ook sprake leek te zijn van allerlei verdachte zaken. Het is een inmiddels bekend patroon. Wie vraagtekens zet bij de officiële vertelsels van overheden wordt een doelwit.

Als je vragen stelt bij de Palestijnse kwestie en het gedrag van Israël dan wordt je direct bestempeld als antisemiet, extreem rechts en complotdenker. Het volgt een inmiddels vaak blootgelegd, dus bekend patroon. Vraag het de al eerder genoemde David Icke.

Toen, tijdens “corona,” de tirannie van de landelijke en nationale overheden in Australië steeds grotesker vormen aan begon te nemen zag Max de tekenen en maakte, net voor dit niet meer mogelijk was door verdere beperkingen, dat hij wegkwam. Uiteindelijk vestigde hij zich voor het moment in Mexico, met de intentie weer terug te keren naar Australië. Hier geeft hij wekelijks een aantal malen invulling aan zijn roeping, die ook de mijne is: het verzamelen, duiden en verspreiden van informatie, hét geneesmiddel tegen het falen van het voorstellingsvermogen, veroorzaakt door het virus van onwetendheid.

Max toont fragmenten van nieuws dat we nooit zien in het NOS 8 uur-journaal. Wat een dwaasheid ook. Denken dat, als je die uitzending die moet doorgaan voor journalistiek elke dag bekijkt, je een goed, volledig en evenwichtig beeld hebt van alles dat belangrijk is voor ons om te weten.

Na een fragment geeft Max zijn duiding en passeert een stortvloed aan omringende feiten de revue. “Dot connecting,” zoals David Icke het heeft betiteld. De puntjes met elkaar verbinden zodat het beeld duidelijk wordt.

Voor mij heeft het ook zo gewerkt. Je moet de dingen leren zien voorbij de conditioneringen en de perceptie die vanuit het duister worden opgelegd, aan iedereen. Zoals een mooie meme in deze video zegt: “Een gemiddeld huishouden heeft twee wasmachines; een klerenwasmachine en een hersenwasmachine,” waar bij de laatste de televisie wordt bedoeld. En Max heeft me daar zeker bij geholpen in de afgelopen 15 jaar. Want voor “corona” waren zijn uitzendingen vaak gevuld met spiritueel filosofische overpeinzingen die hart en ziel voedden, vergezeld van prachtige beelden. Hij maakte ook zes films. Alles is gratis te vinden op thecrowhouse.com. Een oceaan aan informatie.

Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl