Wist je dat het WEF onschendbaar is?

  wef is onschendbaar  Er zijn Nederlandse politici die het World Economic Forum een onschuldig praatclubje noemen.

In werkelijkheid is het een soort staat binnen een staat, betaalt het geen belasting en is het volkomen onschendbaar.Iedere dag opnieuw houdt het grootste deel van de bevolking zich aan allerlei voorschriften en wetten. Daarnaast betalen ze een godsvermogen aan allerlei soorten belastingen.

Doen ze dat niet, dan worden ze zwaar gestraft.

Diezelfde regels gelden niet voor Klaus Schwab en zijn mede sekteleden in hun rovershol in Davos.

Voor hen tellen wetten niet, want ze hebben een overeenkomst gesloten met de Zwitserse overheid waarbij ze volledige onschendbaarheid genieten.

GAVI (de Global Vaccine Alliance) en het WEF (World Economic Forum) zijn beiden gevestigd in Zwitserland, in het kanton Genève.

De Zwitserse Bondsraad is overeenkomsten aangegaan met GAVI (2009) en het WEF (2015) waarin is vastgelegd dat zij op dezelfde manier worden benaderd als staten: ze vallen onder de Host State Act (HSA). Dat betekent dat zij over verschillende privileges beschikken, zoals immuniteit tegen juridische procedures (art.3 HSA).

In de uitgebreide overeenkomst met GAVI staan bovendien veel extra afspraken, onder andere dat Zwitserse autoriteiten gebouwen van GAVI niet mogen betreden en dat werknemers, tenzij bij heterdaad, niet gearresteerd kunnen worden.

Naast volkenrechtelijke organisaties in Genève, zoals het tweede hoofdkantoor van de VN (en VN-agentschappen, zoals WHO, IPCC, FAO), valt dus ook GAVI onder deze wet.

Sinds 2015 geldt dit ook voor het World Economic Forum.

In de overeenkomst met het WEF staan onder meer volledige vrijheid van handelen (art.2), belastingvrijstelling (art.3) en vrije beschikking over tegoeden vermeld (art.4).

Alle organisaties onder controle van de beruchte sekte die erop uit is om een wereldregering te installeren, gebaseerd op het communisme, vallen buiten alle normale wetgeving. 

Ze zorgen ervoor dat er geen land ter wereld is dat ze kan aanpakken.

Ook voor het hoofdkwartier van de centrale bank der centrale banken, de BIS, hebben zij immuniteit bedongen.

De BIS is vrijgesteld van Zwitserse belastingen. Werknemers hoeven geen inkomstenbelasting te betalen over hun salarissen, die bovendien over het algemeen niet misselijk zijn.

De hoger geplaatste functionarissen binnen de BIS genieten een speciale wettelijke status, vergelijkbaar met die van diplomaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat hun bagage niet gecontroleerd mag worden, maar ook dat ze een levenslange immuniteit genieten volgens de Zwitserse wet voor alle handelingen die ze tijdens de uitvoering van hun werk hebben gedaan.

We schreven in 2016 het volgende:

In het land dat ooit werd opgericht door de Tempeliers en de Orde van Malta treffen we Geneve, ook wel de stad van de onderwereld genoemd.

De meeste mensen denken dat het hoofdkwartier van de CIA zich in Langley in de Amerikaanse staat Virginia bevindt, maar niets is minder waar, want de CIA en het Zwitserse CERN zijn directe buren.

En wij morgen maar weer vroeg opstaan en werken, waarbij wij geen belastinvrijstelling genieten en geen immuniteit als je om op tijd op je werk te komen door het rode licht rijdt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl