koop geen elektrische auto    Overal in ons land worden nieuwe woonwijken gepland met allemaal één bijzonder kenmerk: er zijn geen parkeerplaatsen.

Zwitserland overweegt het instellen van rijverboden voor elektrische auto’s om zo stroomuitval te voorkomen.Al jarenlang is de overheid bezig om de burgers massaal richting elektrische auto te sturen.

Dat wij over tien jaar al lang niet meer auto kunnen rijden is iets dat zij weten en dat bij de meeste burgers nog niet is ingezonken.

Feit is dat de aarde niet genoeg grondstoffen bezit om over tien jaar alle benodigde autobatterijen te kunnen produceren. Dit telt dan voor nieuwe batterijen en de vervanging van bestaande omdat deze maar een beperkte levensduur hebben.

Over tien jaar hebben we nog een ander levensgroot probleem.

Op dit moment zijn er 350.000 laadpalen binnen de EU en 70 procent daarvan bevindt zich in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Dat betekent weer dat er tot 2030 ongeveer 6,5 miljoen laadpalen bij moeten komen. Niet alleen is dat een geweldige opgave en investering, maar dat veroorzaakt direct weer een ander groot probleem.

Dat probleem is dat de elektriciteitsnetwerken dit soort uitbreiding niet aankunnen.

Dit betekent dan weer dat er overal in Europa meer en dikkere kabels moeten worden gelegd.

Ze weten dat veel burgers over tien geen auto meer zullen bezitten.

Uit nieuwe bouwplannen blijkt dat er in nieuwe wijken vaak niet rekening is gehouden met parkeerplekken. Deze ontbreken veelal compleet, hetgeen betekent autovrije wijken. De mensen die daar wonen zullen geen auto meer bezitten, tenzij ze bereid zijn deze in een andere wijk te parkeren.

Al jaren schrijven wij dat mensen worden gevangen in twee netten, het elektriciteitsnet en het internet.

Dat overheden daarmee dan de macht hebben om de mensheid letterlijk tot slaaf te maken.

Dat ook deze voorspelling uitkomt, blijkt uit het volgende bericht:

De energievoorziening in de komende winter baart veel landen zorgen. Ook Zwitserland bereidt zich voor op een mogelijke black-out en wil onder meer rijverboden voor elektrische auto’s toestaan.

Zwitserland zou het eerste land ter wereld kunnen zijn dat in een noodsituatie rijverboden oplegt aan e-auto’s om de energiezekerheid te waarborgen. Verschillende media melden dit unaniem en verwijzen naar een ontwerpverordening over beperkingen en verboden op het gebruik van elektrische energie.

Het privégebruik van elektrische auto’s is alleen toegestaan ​​voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld beroepsuitoefening, boodschappen, doktersbezoek et cetera. 

Daar sta je dan met je dure elektrische auto.

Alles wordt gepland en op een geniepige manier afgedwongen.

Ze weten uiteraard dat mensen niet willen verhuizen naar een wijk zonder parkeerplaatsen. Dus, zorg je dat er een  enorme woningnood komt, waardoor mensen wel die huizen moeten accepteren omdat ze anders geen woning krijgen.

De drijvende kracht hierachter is uiteraard het WEF, één van instanties onder controle van de satanische sekte.

Het WEF wil dat het privé bezit van een auto wordt opgeheven en dat wij maar met zijn allen auto’s moeten delen.

Het WEF wil het communisme invoeren, niets meer en niets meer.


Trap er niet in: Blijf in een auto rijden met een normale verbrandingsmotor, betaal waar mogelijk contant en leef gezond zodat je niet in het zorgsysteem belandt.