WEF programma voor 2023 bekend

 WEF programma 2023   Nog even en dan worden de WEF medewerkers uit alle verschillende landen geacht zich te melden op het hoofdkwartier van de roversbende in Davos.

Inmiddels is bekend wat er van hen in het nieuwe jaar wordt verwacht en worden wij burgers volkomen buitengesloten.



De jaarlijkse bijeenkomst van de WEF lakeien staat binnenkort weer op het programma en dan zullen de plannen voor 2023 uitgebreid worden besproken.

Deze gebeurtenis zal plaatsvinden in de periode 16 tot 20 januari 2023 en tevens het moment zijn waarop de medewerkers nieuwe instructies zullen ontvangen over hoe ze hun respectievelijke landen in het nieuwe jaar moeten runnen.

Alles staat daarbij in het teken van de grotere agenda van het WEF en haar moederorganisatie, de beruchte satanische sekte. Deze agenda staat ook bekend als Agenda 2030, de sloopagenda en de weg naar een communistische wereld.

Het bijzondere van Davos is toch wel dat de burgers om wie het eigenlijk gaat helemaal niets hebben in te brengen.

De deelnemers mogen alleen komen als ze zijn uitgenodigd door Schwab en consorten en als ze worden uitgenodigd dan betekent dit dat ze zijn goedgekeurd en volledig ten dienste staan van het WEF.

Miljarden mensen die allemaal slachtoffer zullen worden van hetgeen in Davos wordt bekokstoofd kijken toe en kunnen niets doen.

De WEFers weten dit en daarom worden ze dan ook met de dag meer arrogant. Dit, omdat ze na de nep corona pandemie weten dat ze in principe overal mee weg komen.

Dit jaar is het hoofdthema op de bijeenkomst:

Het samenwerken in een verdeelde wereld.

Hiermee doelen ze op alle door hen veroorzaakte ‘rampen’ zoals de oorlog in Oekraïne en de nep corona pandemie.

Het gevolg van deze rampen is dan ook volgens het WEF dat ‘wij’ te maken zullen krijgen met tijden van onzekerheid en kwetsbaarheid.

Maar, gelukkig heeft het WEF duidelijke instructies voor hun medewerkers (onze leiders), zodat de door hen veroorzaakte problemen adequaat kunnen worden aangepakt.

En die oplossing ligt volgens het WEF in een wereldwijd gecentraliseerd controle systeem. De gevreesde New World Order. Een communistische wereldstaat (met Jeruzalem als hoofdstad).

Ze hebben verder een lijst gemaakt met 5 onderwerpen die tijdens de bijeenkomst zullen worden behandeld.

We zetten de punten neer in het Engels, met daaronder de vrije vertaling van hetgeen dit betekent.

1. Addressing the Current Energy and Food Crises in the context of a New System for Energy, Climate and Nature.

Vertaling:

Eet insecten en gebruik veel minder energie in naam van de niet bestaande klimaatverandering.

2. Addressing the Current High Inflation, Low Growth, High Debt Economy in the context of a New System for Investment, Trade and Infrastructure

Vertaling:

Het is allemaal de schuld van covid en Poetin en heeft niets te maken met het ongelimiteerd bijdrukken van geld door de centrale bankiers van de sekte.

3. Addressing the Current Industry Headwinds in the context of a New System for Harnessing Frontier Technologies for Private Sector Innovation and Resilience

Vertaling:

Zorg er heel snel voor dat alle bedrijven zich houden aan de ESG criteria (ESG-criteria zijn milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu).

4. Addressing the Current Social Vulnerabilities in the context of a New System for Work, Skills and Care

Vertaling:

Persoonlijke soevereiniteit moet worden overgedragen aan de wereldregering door middel van een digitale identiteit, vaccinatiepaspoort en de CBDC (digitale munt).

5. Addressing the Current Geopolitical Risks in the context of a New System for Dialogue and Cooperation in a Multipolar World

Vertaling:

Je zult niets bezitten en gelukkig zijn.

Er zijn maar liefst 2.500 uitnodigingen de deur uitgegaan naar regeringsleiders, andere politici, belangrijke mensen uit het bedrijfsleven (de 1.000 bij het WEF aangesloten bedrijven), belangrijke mensen uit de mainstream media wereld en uiteraard de Young Global Leaders.

De satanische sekte zal proberen ons in 2023 keihard richting totale slavernij te sturen.

Ze voelen zich oppermachtig. De werknemers voelen zich geen landverraders, maar vinden zichzelf heel belangrijk omdat ze mee mogen werken. Dat ze daarna zullen worden afgedankt als oud vuil is een ander verhaal, want de meesten van hen zijn tenslotte niets anders dan goyim.

Tot het moment dat ze zullen worden afgedankt of opgeofferd aan een woedende volksmenigte zullen ze alles uit de kast trekken om hun meesters te gehoorzamen.

Het grootste deel van het volk staat erbij, kijkt er naar en vindt het allemaal prima, want nog even en dan is er weer voetbal op televisie en dat is pas echt belangrijk, niet een praatclubje in Davos.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl