tirannen ontwapenen bevolking  Het moge duidelijk zijn dat wij in het ooit vrije Westen in sneltreinvaart op weg zijn naar een totalitair bewind.

Het is natuurlijk prima als je allemaal systemen invoert die naar communisme leiden, maar dan heb je daar geen gewapende burgers bij nodig.Men schijnt over het algemeen weinig te leren van de geschiedenis. Dat is jammer, want de geschiedenis heeft nu eenmaal vaak de gewoonte zich min of meer te herhalen.

Toen de satanische sekte destijds de Russische Revolutie uitvoerde was één van de eerste dingen die ze deden het ontwapenen van de Russische bevolking.

Op de volgende poster zie je Russische mensen die de wapens inleveren, pistolen en zelfs zwaarden, terwijl een Russische soldaat over hen heen hangt met de woorden, “Kameraden, lever je wapens in”, vergezeld van het beeld van een hamer en een sikkel binnen een rode ster.

tirannen, ontwapenen bevolking

Dit voorbeeld werd later gevolgd door Adolf Hitler.

tirannen, ontwapenen bevolking

We staan nu wederom aan de vooravond van een nieuw tiranniek bewind in vooral Europa en daarom zie je bij ons steeds meer berichten over wapens verschijnen in de mainstream media.

Iedere keer wordt er de nadruk op gelegd hoe gevaarlijk mensen wel niet kunnen worden als ze complottheorieën aanhangen. Dat ze zomaar kunnen radicaliseren en dan is het volgens de mainstream media een kleine stap richting het aanschaffen van wapens.

Klaarblijkelijk hebben de Fransen niet al te veel geleerd van de geschiedenis want een overheidscampagne om wapens in te leveren schijnt een groot succes te zijn.

Een record aantal bezitters van vuurwapens hebben deze ingeleverd bij speciale inzamelingspunten door het gehele land.

Het ging dan om eigenaren van niet geregistreerde vuurwapens en de overheid is zo grootmoedig om hen die vrijwillig vuurwapens inleveren niet te bestraffen.

Volgens schattingen bedroeg het aantal niet geregistreerde vuurwapens in Frankrijk ongeveer 6 miljoen en dat zijn er wel heel veel als het volk straks lastig gaat doen en niet begrijpt waarom ze niets bezitten, maar ook niet gelukkig zijn zoals beloofd door Schwab.

Voormalig Rothschild medewerker en huidig werknemer van het WEF Emmanuel Macron wil er alles aan doen om het wapenbezit terug te dringen.

Volgens Reuters zijn er inmiddels al 65.000 vuurwapens ingeleverd, samen met 1,6 miljoen kogels.

In alle door het WEF gecontroleerde landen worden er nu pogingen ondernomen om het vuurwapenbezit terug te dringen.

Dit, om burgers die zich aan de wet houden, te beschermen, aldus het officiële verhaal.

Verder schrijft men nu in de mainstream media dat heel mensen blij zijn dat ze van die wapens zijn verlost.

De sekte is ook heel blij dat zoveel mensen ervoor hebben gekozen om zichzelf straks niet meer te kunnen verdedigen. Dat maakt de tochten naar de kampen tenslotte heel wat plezieriger voor iedereen.