Duistere machten achter de schermen claimen een derde van de planeet

  satanische sekte wil planeet voor zich   Door de jaren heen hebben wij via een uitgebreide reeks artikelen aangetoond dat de planeet niet voor ons is bestemd.

Ons lot wordt een microappartement in één van de megasteden van de nabije toekomst.
Het goede nieuws is dat wanneer mensen eenmaal zijn ontwaakt uit de door de mainstream media veroorzaakte hypnose ze nooit meer opnieuw onder hypnose kunnen worden gebracht.

Echter, om ze uit die hypnose te krijgen is nog een hele kunst, want iedere dag opnieuw worden ze verder geprogrammeerd.

Daarom zien ze ook nooit de werkelijke grote agenda zoals die zich nu voor onze ogen ontvouwt.

Een agenda waarbij ze nu zo brutaal worden, dat ze maar gelijk een derde van de planeet kapen.

En dan hebben we het over de sinistere satanische sekte in de achtergrond, een sekte die de planeet voor zich wil en de mensen die na de verschillende genocidepogingen nog in leven zijn onderbrengen in de megasteden van de toekomst, de zogenaamde Hunger Games Maatschappij. Een sekte die machtige werktuigen tot haar beschikking heeft zoals het WEF onder leiding van een allesbehalve inclusief bestuur. 

Kijk naar het volgende bericht zoals dat vandaag verschijnt.

 satanische sekte kaapt een derde van de planeet

Nu de vertaling van wat bovenstaande betekent en daarvoor gaan we een klein stukje terug in de geschiedenis.

Je verzint een probleem:

Zo staat in één van de door hen geproduceerde documenten, het boek “The First Global Revolution”, geschreven door Alexander King en Bertrand Schneider in 1991, letterlijk op pagina 104 en 105:

“In de zoektocht naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee van vervuiling. De dreiging van wereldwijde opwarming, tekort aan water, hongersnood en dat soort dingen zouden heel goed in dat plaatje passen”. De vijand is gecreëerd en nu gaan wij die met zijn allen ‘bestrijden’.

Die bestrijding bestaat dan vervolgens uit de lancering van een wereldregering waarbij tegelijkertijd wordt vastgesteld hoe die verzonnen vijand gaat worden bestreden.

In 2013 schreven wij het volgende:

Dat deze megasteden niet worden gebouwd voor het welzijn van de mensheid, maar bedoeld zijn om de massa te kunnen blijven controleren wordt duidelijk uit een artikel van MSNBC uit 2012 waarin een wetenschapper die aan deze VN megasteden werkt zegt:

“We willen zeker niet dat mensen op het platteland gaan rondlopen. We willen dat ze het land beschikbaar houden voor de natuur door dicht op elkaar te gaan wonen”.

Uiteraard zal de elite niet gaan wonen in een microappartement in een megastad. Zij zullen naar believen wonen en gebruik maken van de natuur en het platteland.

En dan gaan we naar het nu:

Nederland is voorbestemd om onderdeel te worden van één van die megasteden.

Heel Nederland zal onderdeel vormen van een nieuw te vormen superstad en Utrecht speelt daarin een belangrijke rol zoals we schreven in een eerder artikel:

De stad Utrecht gaat een belangrijke spil vormen in de megastad die nu wordt aangeduid als Tristate City.

dit

De megastad wordt uiteraard een smart city. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen in steden zoals Apeldoorn met goedkeuring van onze overheid in Davos.

Een openbaar en gratis wifinetwerk, waar iedereen gebruik van kan maken. Ook worden er allerlei gegevens verzameld door middel van sensoren. Apeldoorn wordt eind dit jaar, samen met 35 andere steden, een ‘Smart City’. Dit is een onderdeel van de G20 Global Smart Cities Alliance, waar de World Economic Forum achter staat.

En tenslotte nog even wat de originele Agenda 21 ook alweer in hield.

De Agenda die met de lancering van de wereldregering door de paus in 2015 is vervangen door de Urgenda Agenda oftewel de 2030 Agenda.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking".
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl