Er is een reden dat er geen echt onafhankelijk onderzoek komt naar oversterfte

 opruimen oude mensen   Wij leven in een maatschappij waarbij er steeds meer ouderen komen en die ouderen kosten de gemeenschap geld.

De oplossing volgens enkele prominente sekteleden is dan ook dat die ouderen maar heel snel moeten verdwijnen naar de eeuwige jachtvelden.
Als het op onderzoek naar oversterfte aankomt, dan is het doodstil in de reguliere media.

Alles en iedereen houdt de kaken stijf op elkaar en niemand waagt het om ook maar met één vingen richting levensgevaarlijke coronaspuit te wijzen.

Doet iemand dat wel, dan is de wereld te klein en dient er onmiddellijk actie te worden ondernomen.
De werkelijke reden dat er nooit echt onafhankelijk onderzoek gaat komen naar de permanente oversterfte is omdat de ‘coronavaccins’ precies doen wat ze moeten doen.

Dan mag er nu wel bericht komen dat het RIVM opeens wel data beschikbaar kan stellen voor onderzoek naar oversterfte, maar ook dat zal zoals alles dusdanig worden gemanipuleerd dat het 'vaccin', in ieder geval grotendeels, buiten schot zal blijven. 

We gaan even terug naar 1981:

In dat jaar was Attali beleidsadviseur van de toenmalige president Francoise Mitterand en zei hij in een interview het volgende:

"In de toekomst zal het een kwestie worden om een manier te vinden om de wereldbevolking te reduceren. Wij zullen beginnen met de ouderen, want zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de maatschappij".

"Daarna de zwakken en de nuttelozen die geen toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij en er zullen meer en meer van hen zullen komen en dan in het bijzonder de domme mensen".

"Het toepassen van euthanasie voor deze groepen: Euthanasie zal in ieder geval een essentieel instrument zijn in onze toekomstige maatschappij. We kunnen de mensen natuurlijk niet executeren of in een kamp stoppen. We zullen hen opruimen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is".

"Wij zullen iets vinden of het veroorzaken, een pandemie die een bepaald deel van het volk treft, een echte economische crisis of niet, een virus dat alleen de dikken en de ouderen zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken zullen het niet overleven, en bange en domme mensen zullen het geloven er erom vragen om behandeld te mogen worden".

"Wij moeten ervoor zorgen dat wij de geplande behandeling klaar hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn".

Iemand die vergelijkbare opmerkingen maakte is Christine Lagarde, het hoofd van de Europese Centrale Bank (onder controle van de satanische sekte). Dit bleek uit de inhoud van een gelekt document.

Zij maakte deze opmerkingen kort voor de uitbraak van de nep coronapandemie.

Het document betreft een interne memo, origineel geschreven in het Spaans en gericht aan talloze regeringsleiders. Het lijkt een soort discussiedocument en is gevonden in de prullenbak van een hooggeplaatste EU ambtenaar en in handen gekomen van Dr. Margaret Morganroth Gullette, een bekende Amerikaanse auteur en onderzoeker op het gebied van wat men in het Engels ageism noemt en dan in het Nederlands wordt vertaald als leeftijdsdiscriminatie.

Haar filosofie, die je ook terugvindt in al haar boeken, is dat we niet zozeer ouder worden door biologische processen, maar door de cultuur in onze huidige maatschappij.

In een door Gullette gepubliceerd artikel is de inhoud te lezen van deze memo met onder andere daarin de volgende uitspraak van Lagarde:

“Oude mensen leven te lang en vormen een risico voor de wereldeconomie. Wij moeten hier heel snel iets aan doen”.

We weten niet of het gevonden document echt is, maar het feit dat het ontvangen is door, onderzocht en vervolgens gepubliceerd door een bekend iemand als Gullette, is in ieder geval een aanwijzing dat het document heel goed echt zou kunnen zijn.

In het document wordt gesteld dat Christine heel dapper is door het doen van dit soort uitspraken en dat eigenlijk blijkt dat de wereld er wel klaar voor is, omdat in de Spaanstalige wereld deze boodschap van haar aardig viraal ging en er geen enkele kritiek op is gekomen.

christine lagarde, ouderen opruimen

De memo is geschreven door iemand van een groep die zich de Coalitie noemt en zich klaarblijkelijk bezighoudt met het oplossen van het “probleem ouderen”.

Er wordt gesteld dat er geen ontsnappen aan is om dit op te lossen, omdat er dankzij de vergrijzingsgolf veel teveel geld vanuit de “echte economie” richting bejaarden gaat en dat dit niet langer haalbare kaart is.

Bovendien zo wordt er gesteld, komt er dan weer ruimte op de trottoirs zodat mensen snel door kunnen lopen naar hun volgende bezigheid en niet worden geblokkeerd door allerlei rollators.

Gelukkig hebben de daders controle over de media om ze een handje te helpen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl