trap niet langer in verdeel en heersval   Keer op keer trapt de mensheid in de aloude val van verdeel- en heers.

Keer op keer worden mensen tegen elkaar opgezet en keer op keer lukt dit spel wonderwel met als gevolg steeds meer chaos en ellende op aarde.Er is een oorlog gaande en die oorlog zal alleen maar erger worden wanneer mensen niet begrijpen waarom die oorlog er is.

Het is een oorlog tegen de mensheid en vooral ook tegen het christendom.

Een oorlog die iedere keer weer opnieuw wordt opgestookt door de usual suspects in de achtergrond. Door de leden van een satanische sekte die vooral christenen intens haten.

Het is deze sekte die het communisme in de wereld heeft gebracht, via onder andere een man die is geboren onder de naam Mordechai, maar later bekend werd onder de naam Karl Marx.

Het is ook deze sekte die verantwoordelijk is voor de Russische revolutie en de miljoenen mensen die als gevolg van hun schrikbewind zijn gestorven.

Daarnaast is deze zelfde sekte verantwoordelijk voor het tegen elkaar opzetten van de verschillende rassen op aarde. En dan met name het zwarte ras tegen het blanke.

Dit alles vormt onderdeel van het proces dat wij hier al heel vaak hebben beschreven en dat proces is het verwoesten van onze maatschappij, onze cultuur en onze geschiedenis.

Zoals gewoonlijk zijn de plannen heel lang geleden in het geheimd beraamd, maar toch laten ze ongewild sporen na ook al doen ze er alles aan om die proberen uit te wissen.

Eén van de manieren waarop ze dit doen is door de geschiedenis te wissen. Als er ergens een boek is waar ze in het verleden bepaalde dingen hebben beschreven waarvan ze niet willen dat de bevolking dat leest, dan verdwijnen die boeken en wordt er ontkend dat een dergelijk boek ooit heeft bestaan.

Zoals het boek 'A Racial Program for the Twentieth Century', zo’n honderd jaar geleden geschreven door Israel Cohen.

Zo staat er nu doodleuk in de Wikipedia dat het boek een hoax is en nooit echt heeft bestaan.

Want, het volgende stond er in dat volgens hen nooit bestaande boek.

"We moeten ons realiseren dat het krachtigste wapen van onze partij raciale spanningen zijn. Door in het bewustzijn van de duistere rassen te programmeren dat ze eeuwenlang door de blanken zijn onderdrukt, kunnen we ze omvormen naar het programma van de Communistische Partij. In Amerika zullen we streven naar een subtiele overwinning. Terwijl we de negerminderheid tegen de blanken opzetten, zullen we de blanken een schuldcomplex aanpraten vanwege hun uitbuiting van de negers. We zullen de negers helpen om belangrijke posities te verwerven in alle lagen van de samenleving, op de arbeidsmarkt en in de wereld van sport en entertainment. Met dit nieuwe aanzien zal de neger in staat zijn om met de blanken te trouwen en een proces te beginnen dat Amerika aan onze zaak zal leveren."

Maar helaas hebben ze toch wel een beetje pech, want er zijn mensen die Cohen hebben ontmoet en die zelf het betreffende boek bezaten zoals Myron Fagan waar we eerder het volgende over schreven.

Een satanische club die al heel lang bezig is met het vernietigen van het blanke ras. Hier een deel uit een eerder artikel:

Rond 1910 schreef de Joodse schrijver Israël Zangwill een toneelstuk met de titel The Melting Pot.

The Melting Pot

Dit is wat de mainstreamkanalen zeggen over dit toneelstuk.

In de 19e eeuw werd de metafoor van de smeltkroes bedacht door Israel Zangwil, om de fusie van verschillende nationaliteiten, etnische groepen en culturen te beschrijven. Het was een metafoor voor een geïdealiseerd proces van immigratie en kolonisatie, waardoor verschillende nationaliteiten, culturen en rassen opgingen in een nieuwe gemeenschap. Na de première van zijn toneelstuk The Melting Pot werd de metafoor van de smeltkroes algemeen bekend.

Iemand die ook rond die tijd leefde was de Broadway toneelschrijver Myron Fagan.

Deze had een heel andere mening over het toneelstuk:

Het was pure propaganda om de negers en joden op te zetten tegen de blanken, omdat het stuk visualiseerde hoe het Amerikaanse volk Joden en negers discrimineerde en vervolgde. In die tijd leek niemand te beseffen dat het een propagandaspel was – zo slim geschreven.

Rond die tijd was Fagan al een bekende toneelschrijver in het wereldje rondom Broadway en als zodanig werd hij enkele jaren later door Diamond Jim Brady uitgenodigd voor een feestje in het beroemde Delmonico Restaurant in New York. Het feestje werd gegeven ter ere van de cast van The Melting Pot dat inmiddels een gigantisch succes was geworden.

Myron Fagan vertelde later het volgende:

Ik had toen al een persoonlijke stempel gedrukt op het Broadway-theater en werd uitgenodigd voor dat feest. Daar ontmoette ik George Bernard Shaw en een Joodse schrijver genaamd Israel Cohen. Zangwill, Shaw en Cohen waren het driemanschap dat de Fabian Society (beweging achter Extinction Rebellion) in Engeland oprichtte en nauw had samengewerkt met een Jood uit Frankfurt genaamd Mordechai, die zijn naam had veranderd in Karl Marx. Maar vergeet niet dat in die tijd zowel het marxisme als het communisme net in opkomst waren en niemand besteedde er veel aandacht aan, en niemand vermoedde de propaganda in de geschriften van die drie echt briljante schrijvers.”

Tijdens dat banket vertelde Israel Cohen me dat hij toen bezig was met het schrijven van een boek dat een vervolg zou zijn op Zangwills 'The Melting Pot'. De titel van zijn boek zou 'A Racial Programme for the Twentieth Century' zijn. In die tijd ging ik volledig op in mijn werk als toneelschrijver, en hoe belangrijk die titel ook was, het echte doel ervan drong nooit tot me door, noch was ik geïnteresseerd in het lezen van het boek.

Fagan zei ook dat hij in het bezit was van de door Cohen geschreven boeken.

Tot zover het eerdere artikel.

Het tegen elkaar opzetten komt niet alleen in Amerika voor, maar ook steeds meer bij ons.

Zo valt er vandaag in het 'nieuws' te lezen dat iemand racisisitiche leuzen op de Erasmus brug in Rotterdam heeft geprojecteerd. Een grote misdaad waar de politie volop mee bezig is om uit te zoeken wie de dader is.
White Lives Matter is racistisch, maar voor Black Lives Matter worden midden in de corona nep pandemie alle regels opzij geschoven en mogen duizenden mensen samen komen op de Dam.

Hieronder een twee uur durende documentaire die laat zien hoe de zwarte gemeenschap in Amerika systematisch is bewerkt en opgezet tegen het blanke ras.

Hoe oorspronkelijk de zwarte gemeenschap in Amerika bestond en voor een deel nog steeds bestaat uit gelovige christenen. Hoe zo’n 100 jaar geleden deze gemeenschap normaal deel uitmaakte van de maatschappij en waar de kinderen te maken hadden met normale gezinnen met een vader en een moeder. Waar het hele gezin zondags naar de kerk ging en men geen enkele belangstelling had voor dingen zoals rassenonlusten.

Totdat de bekende usual suspect begonnen met het manipuleren en bewerken van de jeugd. Hoe ze deze wisten te veranderen van normale tevreden burgers in ontevreden mensen die zich zwaar benadeeld begonnen te voelen door het verleden.

Zoals een ouder zwarte heer in de documentaire zegt: ‘Nu zijn de kinderen onze grootste vijanden’.

Keer op keer slagen ze erin om de mensheid tegen elkaar op te zetten. Keer op keer heeft diezelfde mensheid niet door dat ze vakkundig worden bespeeld door satanische krachten met een haat agenda.

Begin daarom het nieuwe jaar op een positieve manier en blijf vooral kijken naar al die dingen die mensen met elkaar verbindt. Mensen hebben veel meer met elkaar gemeen dan dat ze verschillen.

Bovenal, mensen willen geen ruzie, geen polarisatie, geen confrontaties met mensen omdat ze anders zijn. Laat mensen met rust en alles komt vanzelf goed.

Trap in het nieuwe jaar niet langer in de verdeel- en heersval, want daarmee maak je één van hun machtigste wapens onschadelijk.