Hoe gaat het nu verder?

  wat gebeurt er straks?   We zijn nu op een bepaald punt beland in onze geschiedenis en iedereen wil graag weten hoe het nu verder gaat.

Zullen wij eindigen als slaven of staat er iets anders op het programma?
Alles wat er nu gebeurt op deze wereld vind je terug in eerdere artikelen op websites zoals deze.

Overal zware vaccinatieschade en door het vaccin veroorzaakte sterfgevallen. Inflatie die per dag hoger schijnt te worden, je geld dat iedere dag daardoor minder waard wordt, overheden in onze ‘vrije wereld’ die censuur toepassen, opstanden van burgers, genocide op de eigen bevolking, groter wordende onvruchtbaarheid en nog veel meer.

Voor wie de waarheid wil, kijkt al helemaal niet meer bij de liegende mainstream media. De waarheid vind je op websites als deze, hoe ongemakkelijk die waarheid soms ook is.

Nu zijn we op een bepaald punt beland en wil iedereen graag weten hoe het nu verder gaat.

Iemand die daar antwoord op probeert te geven is Mike Adams van de website Natural News.

Zo schrijft hij onder andere het volgende:

Wat we nu zien en meemaken is niets anders dan de geplande ineenstorting van de menselijke beschaving met daarbij een etnische zuivering in de vorm van genocide tegen de mensheid.

Alleen als je dit begrijpt, wordt het een klein beetje duidelijk waarom er nu bepaalde dingen gebeuren.

Het agressief pushen van een vaccin biowapen waarvan de bedoeling is het dat het mensen doodt of verwondt.

De onvruchtbaarheidscijfers stijgen tot ongekende hoogte in die landen waar men de corona spuit hanteert.

Een steeds groter wordende inflatie, vooral van voedselprijzen, die ervoor gaat zorgen dat er wereldwijd hongersnoden zullen ontstaan.

Pogingen van de overheden om via censuur controle te krijgen over alles wat er wordt gezegd of geschreven.

Een georkestreerde ineenstorting van de koopkracht van onze huidige geld, hetgeen zal leiden tot een reset van ons geld

Geoengineering (weermanipulatie), een wapen dat zal worden gebruikt om de voedselvoorziening nog verder te verstoren.

Moedwillige escalatie richting Derde Wereldoorlog door verdere provocatie van Rusland via proxyland Oekraïne.

Het nog meer verstoren van de voedselketen door het afmaken van koeien, kippen en kalkoenen.

Als je bovenstaande ziet als agendapunten dan wordt duidelijk dat alle grote gebeurtenissen niet spontaan ontstaan of het gevolg zijn van pech, maar mijlpalen als onderdeel van een veel groter luguber plan.

Dat plan is een poging om miljarden mensen te vermoorden. Het is een poging om de wereld voor te bereiden op een toekomst na de mens.

De leden van de beruchte satanische sekte zijn van mening dat mensen binnenkort overbodig zullen zijn. Even los van het satanisch aspect waarbij ze liefst zoveel mogelijk mensen vermoorden is er ook nog de overweging dat de mens in de toekomst een steeds minder belangrijke rol zal spelen en daardoor grotendeels overbodig wordt.

De mens zal worden vervangen door robots en/of AI systemen. Kunstmatige intelligentie die robots kunnen aansturen om al die dingen te doen die nu nog door mensen worden gedaan. Ze zullen er ontelbare arbeidsplaatsen verdwijnen in de landbouw, transport, logistiek enzovoort.

De sekteleden zien de mens als een hulpmiddel dat kan worden geëxploiteerd om dan vervolgens afgedankt te worden.

Nadat ze eeuwenlang de mens als slaaf voor zich hebben laten werken door ze via belastingen leeg te zuigen, komt er nu een eind aan de noodzaak van die mens.

Waar bij grote logistieke bedrijven zoals Amazon nu nog veel mensen werken zo zal dat in de nabije toekomst verdeeld zijn in 2 procent mensen en 98 procent robots.

Dus wat zullen de sekteleden doen met al die miljarden overtollige mensen? Ze zullen ze opruimen, uitroeien.

Daarom willen ze zoveel mogelijk mensen inspuiten met de nieuwe mRNA technologie waarmee ze naast de vele verminkingen en sterfgevallen ook onvruchtbaarheid kunnen creëren. Daarom zullen al de hierboven genoemde zaken ineenstorten en al die dingen zullen meehelpen met hun doelstellingen om het grootste deel van de mensheid uit te roeien.

Een heel belangrijk orgaan van de satanische sekte is uiteraard het WEF. Dit is natuurlijk niets anders dan een terroristische organisatie die de leiders van de meeste Westerse overheden ferm in de tang heeft.

Bovenstaande is volgens Mike Adams de situatie waarin wij ons nu bevinden en als er niets gebeurt, dan is het ook duidelijk hoe wij als mensheid zullen eindigen.

Nog hoeven al die dingen niet uit te komen, maar de tijd begint nu toch wel echt te dringen.

Hoewel Mike Adams denkt dat al deze snode plannen uiteindelijk zullen mislukken zijn ze voorlopig aardig op weg en lijkt er vooralsnog geen eind in zicht.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl