christenen promoten satanisme   Het laatste wat je zou verwachten is dat christenen volop meewerken aan het promoten van het satanisme.

En toch is dit wat er gebeurt, maar bijna niemand ziet het.
Het zo langzamerhand een bekend feit dat zo goed als alle rijkdommen op aarde in handen zijn van een kleine groep mensen.

Deze mensen bezitten niet alleen bijna alle rijkdom op aarde, door eeuwenlange infiltratie controleren zij onder andere via de vrijmetselarij ook alle belangrijke instituten op aarde, waaronder uiteraard ook de mainstream media.

Deze groep staat bekend onder diverse namen zoals cabal, globalisten voor mensen die geen man en paard durven noemen en voor hen die dat wel doen is het de satanische sekte, ook bekend als Illuminati.

Dit is het kenmerk van die Illuminati zoals beschreven door William Guy Carr in zijn boek ‘Pawns in the game’:

Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld.

Lucifer is de slimste en meest intelligente wezen in de hemelen en omdat hij puur geest is kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen.

De Luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze Luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

En dan het volgende uit de Wikipedia:

In de Bijbel wordt de duivel nergens Lucifer genoemd. Dit gebruik van het woord “lucifer” is waarschijnlijk ontstaan door het samenvloeien van twee afzonderlijke mythen: de joodse mythe over gevallen engelen en de klassieke mythe over de morgenster. Een gangbare opvatting is dat de Bijbelse passage Jesaja 14:3–20, die over een zekere Babylonische koning gaat, in vers 12 aan de aldus ontstane mythe refereert. Deze passage is daarmee de belangrijkste grondslag geworden voor het gebruik van “Lucifer” als aanduiding voor de duivel.

De duivel wordt ook satan genoemd en vanuit daar kom je dan ook terecht bij het satanisme.

Satanisme is de verering van Satan of de duivel, die in de joods-christelijke traditie geldt als de belichaming van het kwaad en als de antithese van God.

En dan komen we bij het beruchte getal 666.

In een van de boeken van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, wordt het getal 666 in verband gebracht met de antichrist. De schrijver van het boek Openbaring, Johannes, heeft het in hoofdstuk 13, vers 18 over ‘het getal van het beest’: ‘Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig’. Johannes bedoelt met ‘het beest’ uiteraard de duivel, en diens getal zou dus 666 zijn.

Als je dit alles weet, dan kan je er in ieder geval rekening mee houden en plekken en situaties waar duidelijke aanwijzingen bestaan van satanisme mijden.

Want, als je dat niet doet, dan werk je onwillekeurig mee aan het verder promoten van de satanische agenda. Een agenda die steeds meer grip krijgt op onze maatschappij en vooral ook jongeren. Kijk daarvoor alleen maar naar de zogenaamde entertainment industrie.

Met name christenen zouden heel alert moeten zijn op satanische tekenen, want voordat zij het weten worden zij ook besmet met het satanisme virus.

Dat niet alleen, maar zij zouden natuurlijk nooit mee mogen werken aan het bevorderen van het satanisme in onze maatschappij, want dit zou direct ingaan tegen alles wat ze geloven.

En toch is dat precies wat christelijke politici in ons land doen.

Mensen zoals Wopke Hoekstra, Carola Schouten en Hugo de Jonge beweren allen christelijk te zijn en toch zijn ze verbonden aan en werken mee met het WEF.

Een organisatie die wordt geleid door leden van de satanische sekte en die dit door hun logo ook aan de hele wereld laat weten.

Niet alleen door de 666, maar ook door de ring van Saturnus, een planeet die ook in verband wordt gebracht met satan.

 666 wef logo

Alsof dat nog niet genoeg is hebben wij een vrijmetselaar leider die er trots op is dat ook hij de duivel mag dienen.

 mark rutte aanbidt satan

En zo hebben we de situatie dat de christelijke politici door de weeks ons land en alles wat daartoe behoort verkwanselen aan de satanisten achter het WEF en zondags met een uitgestreken gezicht vooraan in de kerk zitten.


Overal kom je 666 tegen in logo’s van organisaties die toebehoren aan de sekte.

Van Google tot CERN en zelfs de eigen politie van het WEF loopt met satanische afbeeldingen op de mouw rond om ongewenste indringers op een afstand te houden.

Niets van al het bovenstaande zal je ooit terug vinden bij de mainstream media.

Steun daarom deze website zodat wij door kunnen gaan met het publiceren van dingen die elders worden verzwegen.