koop een elektrische auto, kan je straks lopen   Nog meer slecht nieuws voor bezitters van elektrische auto’s, want je mag niet meer aan boord van sommige veerboten.

Dat de invoering van de elektrische auto op termijn betekent dat je helemaal niet meer kunt autorijden, dringt maar tot weinigen door.
Het is zo jammer dat maar weinigen het grotere beeld zien van wat er allemaal gebeurt.

Dat ze niet zien dat de verplichte overschakeling naar een elektrische auto niets anders betekent dan dat je straks niet meer kunt autorijden.

Want, dat is het uiteindelijke doel van alle klimaat- en milieumaatregelen. Dat jij niet of nog heel beperkt kunt reizen en dat je in de stad (jouw District) waar je woont alles wat je nodig hebt kunt vinden binnen 15 minuten lopen of fietsen.

De reden dat benzine- en dieselauto’s moeten verdwijnen is omdat ze te veel vrijheid vertegenwoordigen.

Daarom is de eerste stap de verplichte overschakeling naar elektrische voertuigen.

Wanneer dit proces eenmaal aanzienlijk is gevorderd, kan men beginnen met het invoeren van allerlei beperkingen.

Een voorbeeld daarvan hebben we al gezien in Zwitserland waar om energie te besparen elektrische auto’s alleen gebruikt mochten worden voor essentiële trips zoals een bezoek aan de apotheek voor ‘levensreddende chemische middelen’.

Dan is het natuurlijk een feit dat wanneer iedereen die nu in een auto rijdt zou overschakelen op een elektrische auto, de wereld niet over voldoende grondstoffen beschikt om batterijen voor al die auto’s te kunnen maken.

Daarnaast is het duidelijk dat de elektriciteitsnetten niet voldoende capaciteit zullen hebben om iedereen elektrisch te laten rijden.

Daar komt nog een keer bovenop dat er allerlei andere onvoorziene problemen opduiken met betrekking tot elektrische auto’s.

Zoals mogelijke parkeerproblemen.

De British Parking Association waarschuwt voor instortingsgevaar van met name oudere parkeergarages in Groot-Brittannië vanwege de elektrische auto’s die er geparkeerd staan. Door hun zware accu's kunnen de garagevloeren mogelijk instorten.

En dan komt er nu een bericht dat een Noorse rederij weigert om nog langer veerboten toe te laten aan boord van hun veerboten.

Na de ramp met de Felicity Ace, die zonk nadat vermoedelijk een elektrische auto had vlamgevat, is er discussie ontstaan over de vraag of e-auto's wel veilig genoeg zijn om mee te nemen op veerboten. Uitgerekend een Noorse rederij heeft nu als eerste een verbod aangekondigd.

Los van alle praktische problemen zou iedereen massaal moeten weigeren om een elektrische auto te kopen.

Dit, omdat je weet dat wanneer voldoende mensen zijn overgestapt naar elektrische auto’s ze echt zullen beginnen met het aandraaien van de duimschroeven voor onafhankelijk en vrij vervoer.

En als je mocht denken dat je dan in ieder geval het klimaat helpt, hier nog even een deel uit een eerder artikel om een eind te maken aan die droom.

In een artikel in de Brussel Times wordt beschreven hoe de resultaten van een Duits onderzoek nogal vernietigend zijn voor de elektrische auto.

De bedoeling van de klimaatmafia is uiteraard om de CO2 uitstoot te verminderen, ondanks dat het een wetenschappelijk feit is dat wij als mensheid CO2 keihard nodig hebben.

CO2 is de "vijand" en die moet worden bestreden en dus worden er miljarden uitgegeven om groen te worden. Onderdeel daarvan is dan om zo snel mogelijk het complete wagenpark te vervangen door elektrische auto’s, want deze zijn schoon en hebben geen CO2 uitstoot.

Echter, het Duitse onderzoek toont nu aan dat het omgekeerde waar is. Elektrische auto’s hebben een aanzienlijk hogere uitstoot van CO2 dan een dieselauto.

Dit wordt veroorzaakt doordat er heel veel energie nodig is voor het delven en verwerken van lithium, kobalt en mangaan die allen onmisbare grondstoffen zijn voor de batterijen die in elektrische auto’s worden gebruikt.

Daardoor stoot een batterij in bijvoorbeeld een Tesla Model 3 tussen de 11 en 15 ton CO2 uit. Een dergelijke batterij heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar en een bereik van 150.000 kilometer. Dit betekent een uitstoot per kilometer van tussen 73 en 98 gram CO2.

Wanneer je hierbij de uitstoot optelt die wordt veroorzaakt door de energiecentrales die nodig zijn om de benodigde elektriciteit op te wekken, dan bedraagt de werkelijke CO2 uitstoot van een Tesla Model 3 tussen de 156 en 180 gram CO2 per kilometer.

De Duitse onderzoekers uiten zware kritiek op het feit dat volgens de EU wetgeving een elektrische auto wordt bestempeld als een nul emissie auto. Zij noemen dit totale misleiding omdat een auto als bijvoorbeeld de Tesla Model 3 veel meer CO2 uitstoot produceert dan een Mercedes diesel.

En dan te bedenken dat de EU als doelstelling heeft om de CO2 uitstoot in 2030 te beperken tot 59 gram per kilometer.

Het ironische is dan dat dit waarschijnlijk wel bereikt kan worden met een nog schonere Mercedes dieselauto, maar nooit met een elektrische auto.