giro 555, geld weg   Vandaag is de dag dat de mainstream media campagne gaan voeren om geld in te zamelen voor aardbevingsslachtoffers in Turkije.

De grote vraag is dan natuurlijk wel hoeveel geld er uiteindelijk bij de slachtoffers terecht komt.Wie of wat ook verantwoordelijk moge zijn voor een bepaalde ramp, het is altijd de doorsnee burger die met de gevolgen daarvan te maken krijgt.

Of het nu komt door oorlogsgeweld, natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen, het resultaat is altijd hetzelfde.

De normale burger zit letterlijk in zak en as en degenen die in de achtergrond vaak verantwoordelijk zijn voor rampen bieden hulp aan.

Ze bieden die hulp aan in de vorm van door hen gecontroleerde organisaties. Gelikte en geoliede machines die bij iedere ramp opduiken.

Zo hebben wij bij ons Giro 555. Een nummer dat zo langzamerhand in het geheugen van mensen staat gegrift, want overal kom je dit tegen. Men weet verder dat het geld bedoeld is voor de aardbevingsramp in Turkije en dat het 'wel goed zal zijn'.

Achter Giro 555 echter, tref je een aantal bekende organisaties aan.

giro 555, oplichting

Een aantal van die organisaties springen direct in het oog en dat zijn het Rode Kruis en Oxfam Novib.

Over deze beide organisaties hebben wij uitgebreid geschreven, zoals hier en hier en deze horen dan ook gewoon bij de grote club bedrijven en instellingen die horen bij wat we dan de Illuminati noemen.

Als we even kijken naar een eerdere aardbevingsramp, zoals die in Haïti in 2010, gebeurde daar het volgende.

Het Rode Kruis zamelde een bedrag in van maar liefst 500 miljoen dollar. Ze claimden dat al dit geld goed was besteed, maar later bleek de waarheid toch iets in elkaar te zitten.

Van alle grote dingen die het Rode Kruis had beloofd kwam helemaal niets terecht en er werden volgens lokale bronnen slechts 6 huizen gebouwd.


En mochten er organisaties zijn die wel te goeder trouw zijn, dan blijft ook daar heel veel aan de strijkstok hangen.

Zoals wij een aantal jaren geleden al schreven verdienen de directeuren van die clubs riante salarissen, zoals te zien in het volgende voorbeeld.

 directeuren goede doelen

Van bovengenoemde clubs die allemaal meedelen in de opbrengsten van Giro 555 gaat dus al meer dan een miljoen euro naar de jaarsalarissen van de desbetreffende directeuren. 

Hoeveel die directeuren precies krijgen, kan je controleren op deze website

Gezien al het bovenstaande moet je je dan ook afvragen hoeveel van dat Giro 555 geld uiteindelijk daar terecht komt waarvoor het is bedoeld: de slachtoffers van de ramp.

Er zijn ook veel particuliere initiatieven om mensen daar te helpen. Mensen die direct geld ontvangen via een in Nederland woonachtig familielid. Waarschijnlijk zijn dat veel effectievere manieren om daadwerkelijk te helpen dan geld storten in een groot zwart gat.

Dat mensen hulp nodig hebben is duidelijk. Maar, dan moeten ze wel daadwerkelijk die hulp krijgen.