Marion Koopmans in problemen Marion Koopmans was betrokken bij de publicatie van een wetenschappelijk artikel dat de wereld op een dwaalspoor heeft gezet.

Een 'onafhankelijk' wetenschappelijk artikel dat volgens een Amerikaans onderzoekscomité van het Congres is geschreven op aandringen van Dr. Fauci.De bekende viroloog Marion Koopmans voor wie coronaregels nooit hebben bestaan kwam namens de WHO na uitgebreid onderzoek in Wuhan tot de conclusie dat het virus toch ontstaan was doordat Chinezen zo nodig vleermuizensoep moesten eten of dat dit op een andere manier van dier naar mens was gesprongen.

Wetenschappers, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, hebben daar begin 2021 namens de WHO onderzoek gedaan. De levende wilde dieren die er werden verkocht zagen ze als meest waarschijnlijke 'gastheer' van het virus, maar ze hebben niet kunnen vaststellen hoe die dieren ermee besmet zijn geraakt.

Voor het gemak gaan wij er in dit artikel even van uit dat er inderdaad een coronavirus bestaat, hoewel daarvoor nooit enig bewijs is geleverd.

Marion Koopmans is viroloog, net zoals de beruchte Dr. Fauci in Amerika. Je komt die twee dan ook regelmatig ergens samen tegen en je kunt dan ook stellen dat het twee handen op één buik zijn.

Tot 2014 hield Fauci zich in Amerika bezig met zogenaamd ‘gain of function’ onderzoek, hetgeen betekent dat ze onderzoeken en experimenteren om te proberen bepaalde virussen zo besmettelijk en/of zo ziekmakend mogelijk te maken.

Nadat dit soort onderzoeken en experimenten niet langer mogelijk was op Amerikaans grondgebied werd dit werk na 2014 uitbesteed aan een laboratorium in het Chinese Wuhan. Alhoewel duidelijk was dat dit werk werd gefinancierd door Fauci, heeft hij hierover gelogen tegenover het Congres.

Toen vervolgens bekend werd dat er een gevaarlijk virus was opgedoken in Wuhan was het voor Fauci zaak om hoe dan ook te voorkomen dat hij of het door hem aangestuurde en gefinancierde werk hierbij betrokken zou raken.

En zo verklaart Fauci op 17 april 2020 tegenover de pers dat het coronavirus geheel in overeenstemming is met een virus zoals dat van dier op mens overspringt.

Hij verwijst hierbij naar een op 17 maart 2020 gepubliceerd wetenschappelijk artikel: The proximal origin of SARS-CoV-2.

Dat is hetzelfde artikel waarmee Marion Koopmans begin 2020 mee  wapperde om duidelijk te maken dat het hier niet ging om een uit een laboratorium ontsnapt virus.

Echter, nu komt Fauci zwaar onder vuur te liggen van het Amerikaanse Congres. Dit omdat men Fauci ervan beschuldigt de geestelijke vader te zijn van The proximal origin of SARS-Cov-2.

Het is dan wel geschreven en gepubliceerd door andere wetenschappers, maar volgens een onderzoekscomité van het Amerikaanse Congres is het Fauci die daarvoor opdracht heeft gegeven.

In dit artikel zie je de hele tijdlijn van gebeurtenissen, samengesteld uit door een soort WOB verzoeken boven water gekomen informatie.

Je ziet dat er een groep wetenschappers bezig is om te kijken naar wat ze nu het beste kunnen doen. Bij deze groep bevindt zich ook Marion Koopmans. Hoewel ze zelf publiekelijk niet heeft meegeschreven aan het bewuste artikel doet ze wel volop mee met de discussies over hoe de schade zoveel mogelijk te beperken.

Een aantal van de deelnemde wetenschappers is er zelf van overtuigd dat dit virus wel degelijk is ontsnapt uit het laboratorium.

Marion Koopmans zegt op 9 februari 2020 dat het beter is om helemaal niets te publiceren in het wetenschappelijk artikel over een mogelijke ontsnapping van het virus uit een laboratorium omdat dit anders toch maar tot nieuwe complottheorieën zal leiden.

Koopmans, head of a virology department in the Netherlands that made headlines for gain-of-function research, suggested not publishing on the possibility of a lab escape at all.

Koopmans suggested scrapping the possibility of a lab escape as a hypothesis in the article for fear it would “generate its own conspiracy theories.”

Het wetenschappelijke artikel komt er uiteindelijk toch, wordt bestempeld als één van de meest belangrijke wetenschappelijke artikelen ooit en daardoor een artikel waardoor de de wereld gelooft dat het coronavirus afkomstig is van een dier.

Drawing on “comparative analysis of genomic data,” the paper’s authors wrote that “our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated construct.”

Als je de tijdlijn volgt dan zie je dat het die wetenschappers niet om de waarheid gaat, maar om het afdekken van bepaalde risico’s.

Het is een tijdlang goed gegaan, maar met de recente mededeling dat zowel het Amerikaanse Ministerie van Energie als de FBI ervan overtuigd is dat er wel degelijk sprake is van een ontsnapt virus uit een laboratorium komt dat bewuste artikel als een boemerang terug bij Fauci en indirect ook bij Koopmans.

Ondertussen blijft ze doorgaan met bluffen en vraagt ze de bevolking om de wetenschap te vertrouwen:

Koopmans: "Het punt is dat keer op keer wordt gesuggereerd dat er bewijs is, maar dat wordt vervolgens niet gedeeld. Wij wetenschappers kunnen het dus niet meenemen in een totaalafweging. Twijfel hoort bij wetenschap, maar dit soort beweringen kan ik niet wegen", aldus de Nederlandse topviroloog.

Maar, als nu blijkt dat Fauci wederom heeft gelogen en zelf de geestelijke vader is van het wetenschappelijke artikel dat zonder enige twijfel aantoont dat het coronavirus op een natuurlijke manier afkomstig is uit de dierenwereld, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor Marion Koopmans.