wasberen krijgen nu de schuld Zowel de Chinezen als Marion Koopmans hebben er groot belang bij dat het ‘coronavirus’ afkomstig is uit de dierenwereld.

Koopmans begon het aardig benauwd te krijgen nadat Dr. Fauci was betrapt, maar nu lijkt het alsof de Chinezen haar te hulp schieten.
Er komt maar geen eind aan de krankzinnigheid rondom de oorsprong van het beruchte coronavirus.

Wij doen voor nu maar even alsof er een dergelijk virus bestaat, want anders wordt het een onleesbaar verhaal.

Eerder deze maand bleek dat de Nederlandse Marion Koopmans ook in de problemen dreigde te komen toen Dr. Fauci werd betrapt.

Marion Koopmans was betrokken bij de publicatie van een wetenschappelijk artikel dat de wereld op een dwaalspoor heeft gezet. Een 'onafhankelijk' wetenschappelijk artikel dat volgens een Amerikaans onderzoekscomité van het Congres is geschreven op aandringen van Dr. Fauci.

Dat rapport, wordt gezien als één van de belangrijkste ooit, want in dit zwaar gemanipuleerde rapport wordt een dier aangewezen als oorsprong van dit virus.

Hiermee zijn Fauci en consorten dan vrij gepleit van de beschuldigingen dat zij virussen gemanipuleerd hebben in het laboratorium in Wuhan en dat het betreffende coronavirus uit dat laboratorium zou zijn ontsnapt.

Ondertussen zijn ook een aantal Amerikaanse instanties, waaronder de FBI ervan overtuigd dat hier wel degelijk sprake is van een ontsnapping uit een laboratorium en niet een natuurlijk voorkomend iets.

Naast Marion Koopmans waren de Chinezen uiteraard ook niet echt happy met de beschuldiging dat zij verantwoordelijk waren voor het laten ontsnappen van een gevaarlijk virus.

En dan opeens gebeurt er een wonder.

Alle mainstreammedia schrijven ineens jubelend dat het nu helemaal zeker is dat het coronavirus afkomstig is uit de natuur.

Uit een nieuwe analyse van monsters die werden verzameld op de markt in januari 2020 blijkt dat niet alleen genetisch materiaal van het virus en de mens werd aangetroffen. De stalen blijken ook dna te bevatten van illegaal verhandelde wasbeerhonden. Het is een sterke aanwijzing dat het coronavirus van vleermuizen via de wasbeerhond bij de mens is terechtgekomen.

En hoe weten ze dat opeens zo zeker?

China ontkende altijd dat die virusmonsters ook dierlijk dna bevatten. Maar Chinese onderzoekers deelden vorige week voor korte tijd de virusdata op Gisaid, een databank waar wetenschappers informatie uitwisselen.

Welk een toeval.

Nadat China steeds meer in het nauw komt vanwege onder andere de beschuldigingen van de FBI, delen ze nu opeens spontaan monsters die genomen zouden zijn in 2020.

Maar, daarmee houdt het toeval nog niet op:

Vlak voordat die data weer verdwenen kon onder anderen een Franse onderzoeker de data downloaden, en die ontdekte de vele dna-sporen van de wasbeerhond.

De Telegraaf verwoordt het als volgt:

De ruwe gegevens werden door Chinese onderzoekers zonder aankondiging gedeeld op Gisaid, een website waar wetenschappers genetische data uitwisselen. Daar werden ze per toeval ontdekt door een Franse bioloog. Naar verwachting wordt dit weekend een officiële analyse gepubliceerd.

Het is werkelijk een wonder wat hier gebeurt.

Samenvattend:

China en daarmee Fauci en indirect Koopmans dreigen steeds verder in de problemen te komen.

De FBI houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus (covid-19) is ontstaan in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. "De FBI heeft vastgesteld dat de oorsprong van de pandemie hoogstwaarschijnlijk een ongeluk in een laboratorium is", zei Christopher Wray, het hoofd van de Amerikaanse federale politiedienst, in een gesprek met Fox News

Maar, het bijzondere toeval wil dat China nog een aantal monsters heeft liggen uit 2020 waar ze nog nooit iets mee gedaan hebben, tot nu.

Jaren en jaren liggen die monsters daar in China stof te vergaren. Net als China en Koopmans en consorten in het nauw dreigen te komen, worden die monsters spontaan gedeeld.

Dit, voor hele korte tijd en bij toeval wordt dit dan net ontdekt door een Franse bioloog.

En welk een bijzonder toeval, want nu ineens zijn er wel dierlijke sporen aanwezig.

Je kunt een goedgelovig publiek natuurlijk van alles wijsmaken en Marion Koopmans kan voorlopig weer rustig ademhalen.