Alle vliegvelden moeten verdwijnen

 vliegvelden moeten verdwijnen  De duivelse 2030 Agenda die van ons allen slaven wil maken gaat nog veel verder dan gedacht.

Want, volgens een groep wetenschappers moet alle vliegvelden straks verdwijnen in het kader van een nul procent uitstoot.
Een verdwaasde compleet gehersenspoelde bevolking denkt werkelijk dat wij bij een zogenaamde nul uitstoot, oftewel net zero emissie, de planeet zullen redden van de ondergang.

Wat ze uiteraard niet doorhebben is dat dit onderdeel vormt van de plannen van de beruchte satanische sekte om de wereld te onderwerpen aan totale slavernij.

Dat de sekte de doelstelling om de planeet te redden nodig heeft om alle nog resterende vrijheden bij de burgers weg te halen.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een Hunger Games scenario, waarbij mensen in hun eigen (zeer beperkte) leefgebieden mogen wonen. Men noemt dit dan de 15 minuten steden, in de Hunger Games heet dit je eigen District.

Dit is zoals het wordt verkocht aan het grote publiek:

Om de opwarming van de aarde te beperken, is in de klimaatafspraken van de Verenigde Naties besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren voor 2030 en net zero te bereiken voor 2050.

Dit laatste heeft dermate grote gevolgen dat waarschijnlijk niemand nog doorheeft wat dit in de praktijk precies zal betekenen.

Om daar achter te komen gaan we naar een rapport dat enkele jaren geleden is gemaakt door een groep Britse wetenschappers.

Het rapport heet The Absolute Zero Report en werd in november 2019 gepubliceerd door UK FIRES. Dit is een groep Britse wetenschappers afkomstig van zes verschillende universiteiten.

Zij hebben een model gemaakt waarbij duidelijk wordt wat precies de gevolgen zijn van het halen van de klimaatdoelen.

Ook in ons land streven wij ernaar om straks klimaatneutraal te zijn en ook bij ons heeft eigenlijk niemand door wat de praktische gevolgen zullen zijn.

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn.

Om er achter te komen wat de gevolgen zijn, raden wij iedereen om het FIRES report zelf te lezen, maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten.

En dan zie je dat om die doelstellingen te halen er in Engeland gedurende de periode 2030 tot 2050 alle nog resterende vliegvelden één voor één gesloten dienen te worden.

Waar het dan in feite om neerkomt is dat de mens in een permanente klimaatlockdown wordt gedwongen.

Reizen is iets dat alleen nog is weg gelegd voor de regeringsfunctionarissen en belangrijke ambtenaren die de wereld over zullen vliegen om te bespreken hoe ze nog sneller de klimaatdoelstellingen kunnen halen (slavernij invoeren).

De slavernij van de bevolking zal worden omschreven als: 'We moeten met zijn allen de planeet redden'.

De linkse burgers zullen eerst juichen, maar later, als het te laat is, zullen ook zij doorkrijgen dat ze zijn beetgenomen.

De satanische sekte waakt over u.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl