algehele afkeer BBB De massale overwinning van BBB heeft ervoor gezorgd dat de linkse partijen de hakken nog verder in het zand zetten.

Over één ding zijn de analisten het wel eens en dat is dat de linkse elite een grote afkeer heeft van deze partij.
Je ziet nu natuurlijk overal politieke analyses verschijnen over wat nu allemaal de gevolgen zullen zijn van de monsteroverwinning van BBB.

In een uitgebreid artikel in de Telegraaf van zaterdag wordt dit fenomeen dan ook geanalyseerd en men begint met de vraag waarom de links elite zo’n grote afkeer heeft van deze partij.

De hoofdreden waar men mee komt is dat de linkse elite bestaat uit rijke/welgestelde mensen die meestal gestudeerd hebben en die vinden dat zij de waarheid in pacht hebben en dat zij het recht hebben om over de minder bedeelden te regeren.

Dit, omdat zij weten wat goed is voor het volk en dat soort dingen moet je dan ook niet aan de grote massa overlaten.

Verder wordt er gesteld dat de mensen die op BBB hebben gestemd meestal lager opgeleide mensen zijn die vaak met hun handen werken en die vinden dat hun mening door de hedendaagse politiek volledig wordt genegeerd.

Er klinken ook positieve geluiden over BBB omdat men heeft vastgesteld dat we hier niet te maken hebben met een anti-systeem partij zoals Forum voor Democratie.

Daarom klinken er ook geluiden dat er best valt samen te werken met BBB en daarom mag Caroline van der Plas ook binnenkort op audiëntie bij Frans (zuurstofmasker) Timmermans. Deze zal haar dan haarfijn uitleggen hoe de Europese regels werken en hoe BBB hiermee om dient te gaan.

De moraal van het verhaal is dat de standpunten van de linkse elite volledig overeind blijven. Van der Plas krijgt bijles en loopt over niet al te lange tijd volledig in de pas.

Maar, hoe kan het dat die linkse elite precies al die standpunten uitdraagt die de satanische sekte zeer welkom zijn?

Dingen zoals de klimaathysterie en de duivelse 2030 Agenda, totale centralisatie van macht, het op jonge leeftijd verzieken van kindergeesten, woke, euthanasie, promotie van immigranten en het promoten van duizend en één verschillende geslachten?

Het antwoord vind je in de door Adam Weishaupt geschreven handleiding voor wat men noemt de Illuminati.

De Illuminati die vinden dat zij het recht hebben om het goyim te regeren.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Een heel belangrijk punt uit de handleiding van Adam Weishaupt:

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

Dit is de oorsprong van onze huidige linkse elite en dit is de reden dat ze eigenlijk automatisch van de ene in de andere machtspositie rollen.

Het goyim mag om de zoveel tijd weer stemmen op de één of andere protestpartij en zolang ze maar braaf hun arm uitsteken voor een volgende prik is er heel weinig aan de hand voor de machthebbers in de achtergrond.