15 minuten getto Nu zien veel mensen de 15 minuten steden nog als een afgrijselijk toekomstbeeld.

Maar, met een beetje programmering zullen velen straks die stad helemaal niet meer willen verlaten.
Natuurlijk is het de bedoeling dat de mensen die de vaccinatiegenocide hebben overleefd opgesloten zullen worden in hun eigen District.

Ze zullen dat niet zomaar doen, maar eerst de mens dusdanig programmeren dat deze straks heel blij is met zijn of haar verblijf in een 15 minuten stad.

Het wapen dat ze zullen gebruiken voor die programmering is wederom angst. Want, binnen de onzichtbare muren van de 15 minutenstad ben je veilig. Als je daarbuiten gaat moet je nog maar afwachten waar je overal mee te maken krijgt. In je eigen 15 minutenstad ben je helemaal veilig en wordt je beschermd door de autoriteiten.

Je bezit dan ook wel helemaal niets en je moet eigenlijk de hele dag gratis werken voor die veiligheid, maar dan heb je ook wat.

Hoe mensen zullen reageren na de programmering wordt duidelijk in de volgende video.


Mocht je dan nog wel je eigen wijk/district uit willen, dan kan dat alleen als de toegangspoortjes je door laten gaan.

Bij te weinig punten of andere mankementen blijft de poort gesloten.
Ze beginnen natuurlijk niet direct met het opsluiten van mensen in de eigen wijk.

Ze beginnen groter en daarna wordt de vijver waarin je nog mag zwemmen steeds kleiner.

Kijk en luister naar de plannen van de staat West Australië. Mark McGowan, de premier van die staat wil de situatie voor wat betreft grenscontroles terugbrengen naar zoals die waren tijdens het hoogtepunt van de nep pandemie.

Dit, omdat ze gemerkt hebben dat het smokkelen van drugs van en naar die staat tijdens die periode sterk was afgenomen.

En dus komen al die controles aan de grens terug. Om de burgers te beschermen natuurlijk.


Eigenlijk is maar één ding dat een burger hoort te onthouden en dat is:

De overheid waakt over u.