Europese Unie is communistisch In de Sovjet Unie werd tijdens het communisme gewerkt met vijfjarenplannen.

In de Europese Communistische Unie wordt gewerkt met tienjarenplannen en de volgende ziet er beroerd uit voor ons.
Wat bijna niemand ziet is dat wij ongemerkt een communistische superstaat worden ingerold.

Stap voor stap wordt er meer macht overgeheveld naar de Europese Commissie en meer en meer gedraagt deze zich als het Politbureau ten tijde van de Sovjet Unie.

Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele communistische partijen. In landen met een marxistisch-leninistische ideologie beschouwen die communistische partijen zichzelf als de "voorhoede van het volk". Niet het parlement, maar de partij moet volgens hen daarom de macht hebben en die macht is doorgaans geconcentreerd in het politbureau.

Niet alleen lijkt de Europese Commissie als twee druppels water op het Politbureau, het hanteert ook nog eens dezelfde strategie.

In de Sovjet Unie was er sprake van vijfjarenplannen met doelstellingen die hoe dan ook gehaald dienden te worden.

Het zogenoemde vijfjarenplan is een economisch plan dat op 1 oktober 1928 voor het eerst door de Russische dictator Jozef Stalin werd ingevoerd. In de vijfjarenplannen stonden economische doelstellingen die binnen vijf jaar moesten worden behaald en die betrekking hadden op de landbouw en de industrie. Vijfjarenplannen maakten onderdeel uit van de communistische planeconomie, waarbij de economie van bovenaf door de politieke leiding gestuurd werd.

De Europese Commissie werkt met tienjarenplannen, waarbij volgens het huidige tienjarenplan in 2030 een hele serie doelstellingen gehaald dienen te worden.

In de Sovjet Unie gebruikten ze de economie als uitgangspunt, bij de Europese Commissie hanteren ze klimaat en milieu als uitgangspunt.

Volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf van vandaag komt de Europese Commissie begin volgend jaar met het nieuwe tienjarenplan dat reikt tot 2040.

Er zullen aanzienlijke veranderingen moeten plaatsvinden in productieprocessen en consumptiepatronen aldus Brussel. De verwachting is dat Frans Timmermans de groene ambities flink wil opschroeven.

Het is nu belangrijker dan ooit dat de EU op koers naar klimaatneutraliteit raakt en blijft, aldus het Europese Politbureau.

Dit betekent net zoals in de Sovjet Unie dat dwang zal worden gebruikt om die doelstellingen te halen. Dat de persoonlijke vrijheden tot het verleden behoren evenals het privébezit.

Dat reizen alleen nog is weggelegd voor de hoge Europese functionarissen en andere belangrijke lakeien en dat de burger zonder bezit wordt opgesloten in zijn of haar eigen District.

Dezelfde kwaadaardige sekte die verantwoordelijk is voor het invoeren van het communisme in Rusland is verantwoordelijk voor de invoering van het communisme in Europa.

Luister naar de waarschuwing van mensen die weten waarover ze praten zoals de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn voordat het echt te laat is.

Het eerste deel van zijn waarschuwing luidt:

Je moet begrijpen dat de leidinggevende Bolsjewieken die Rusland overnamen geen Russen waren. Zij haatten de Russen. Zij haatten het christendom.

solzjenitsyn, joden, bolsjewieken, moord