5G satellieten en oversterfte Het is een heel bijzonder virus, dat ‘coronavirus, want jaren na een infectie kunnen mensen zomaar dood neervallen aldus Britse media.

Volgens een tijdschrift in Australië moeten we de belangrijkste reden voor oversterfte echter zoeken niet bij het virus of de ‘vaccinaties’, maar ergens anders.
Dat er nog steeds een grote oversterfte bestaat in diverse landen is een feit. Een feit waar niemand omheen kan, want extra doden kan je niet zomaar wegpoetsen.

Wat je wel kunt wegpoetsen is de reden waarom mensen doodgaan.

Zo schrijven Britse media nu over de gigantische oversterfte in Australië en proberen ze daar een verklaring voor te vinden. Wel wordt er gezegd dat er geen reden is om aan te nemen dat de ‘vaccins’ hiervoor verantwoordelijk zijn, want er zijn slechts zelden bijwerkingen.

Ze schrijven over een mysterieuze oversterfte die voornamelijk wordt veroorzaakt door mensen die sterven aan een hartaanval of kanker. Dat de oversterfte niet normaal is, daar is iedereen het wel over eens.

Dan gaan de experts vervolgens een verklaring vinden en komen tot de conclusie dat ‘het virus’ eigenlijk nog veel gevaarlijker is dan men dacht. Want, al die oversterfte kan best eens worden toegeschreven aan de lange termijneffecten van ‘het virus’.

Want, zo stelt men, eerder onderzoek heeft uitgewezen dat iedereen die covid-19 heeft gehad, 18 maanden na de infectie een grotere kans heeft om te sterven dan mensen die geen infectie hebben doorgemaakt.

Dan wordt er een Chinees onderzoek aangehaald waaruit zou blijken dat mensen die ooit besmet zijn geweest met het ‘virus’ een grotere kans hebben op een hartaanval of een beroerte.

Kortom, men blijft het vaccin aan alle kanten uit de wind houden.

Maar, er is meer goed nieuws voor de ‘vaccins’ want volgens een artikel in het Australische tijdschrift Nexus moeten de oorzaak van de oversterfte heel ergens anders zoeken.

We kregen dit artikel opgestuurd door een lezer en de strekking is eigenlijk dat de pandemie nooit heeft bestaan.

Want, er is een opvallende overeenkomt tussen het moment dat de eerste LEO (Low Earth Orbit) satellieten de lucht in gingen en de eerste gevallen van oversterfte.

De LEO satellieten zijn de satellieten die ervoor moeten zorgen dat men overal ter wereld de beschikking heeft over internet en dan wel 5G internet.

Wat er in het artikel wordt gesteld is dat er nooit sprake is geweest van een virus, maar dat mensen ziek werden en/of stierven als gevolg van die 5G satellieten.

Op het volgende overzicht zie je de lanceerdata van die satellieten met daarbij gegevens over oversterfte.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

 LEO satellieten, corona

In het artikel wordt gesteld dat een belangrijk argument is dat de oversterfte al begon voordat er sprake was van de nep coronapandemie.

Dat hetgeen er gebeurt nu te vergelijken is met de tijden van de Spaanse griep toen men overal net elektriciteit introduceerde en mensen ook massaal stierven.

Dat deze lage satellieten in combinatie met 5G straling voor een dusdanige belasting zorgen voor het menselijk systeem dat het jaren duurt voordat de mens daaraan is ‘gewend’.

Er komen steeds meer van die satellieten, dus ook steeds meer straling en de oversterfte wordt ook alsmaar hoger. Verder worden de ‘coronavaccins’ niet uitgesloten als boosdoener, maar wordt er vanuit gegaan dat we hier een soort dubbel effect hebben.

Het is een interessante theorie die voor een deel overeenkomt met de bevindingen van de Spaanse onderzoekers van La Quinta Columna.

Ook komt dit overeen met de theorie dat hetgeen wordt aangemerkt als ‘virus’ niets anders zijn dan door het lichaam uitgescheiden exosomen.

Verder staan er alleen al op deze website talloze artikelen waarbij een verband wordt aangetoond tussen 5G en ‘het virus’.

De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen, maar feit is en blijft dat er een aanslag wordt gepleegd op het menselijk ras.