strijd tegen satanisme Als mensen niet begrijpen wat er gebeurt en waarom het gebeurt dan kunnen ze brullen dat ze wakker zijn, maar ze zien het niet.

Als mensen denken dat er geen plan bestaat om ons mensen tegen elkaar op te zetten, dan zal het binnenkort echt te laat zijn.
In principe is het heel eenvoudig. Er is een strijd gaande op aarde van het licht tegen het duister.

Je kunt ook zeggen dat het een strijd is tussen het satanisme en het christendom. Een strijd waarbij het satanisme alles op alles zal zetten om het christendom te slopen. Waarom dat zo is voert terug naar oude tijden en wordt duidelijk uit dit eerdere artikel.

Het satanisme heeft op dit moment de overhand en is geïnfiltreerd in alle belangrijke instituten op aarde en heeft deze overgenomen. Van de vrijmetselarij tot de banken, de overheden en bovenal de media en entertainment industrie.

Het christendom en het gezin zijn de bouwstenen voor een stabiele maatschappij met fatsoenlijke normen en waarden. Dit staan dan ook bovenaan de lijst om gesloopt te worden.

Alles wat ooit normaal was moet verdwijnen. Mannen en vrouwen bestaan niet meer.
verwoesting maatschappij, protocollen van sion
Alles wat tot voor kort nog als normaal en waardevol werd beschouwd is inmiddels verleden tijd geworden. De mensheid wordt overspoeld door porno, seksuele "bevrijding", homoseksualiteit en ontelbare nieuwe geslachten (genders).

Het gezin wat ooit de hoeksteen van de samenleving was, bestaat nog nauwelijks en kinderen groeien op in een dystopische wereld waarin ze geforceerd op jonge leeftijd met allerlei seksvoorlichting te maken krijgen en waarin ze niet meer weten of ze nu een jongetje of een meisje zijn of iets daartussen in.

Henry Makow schrijft het volgende aangaande bovenstaande:

De mensheid staat onder controle van een satanische sekte, de Illuminati. De huidige lockdowns en de rest van de coronamaatregelen zijn gebaseerd op de satanische doctrine van “Creatieve Verwoesting” zoals je deze vindt in het kabbalistisch Judaïsme en de vrijmetselarij.

Waar het op neerkomt is dat de oude wereldorde die was gewijd aan het volbrengen van Gods wil, zal worden verwoest door middel van de Great Reset, waarin wij een nieuwe wereldorde zullen zien verschijnen die erop gericht is satan en zijn volgelingen te dienen. De hel op aarde.

Het is tijd om te stoppen met het debatteren over hun voorwendselen en ons in plaats daarvan te concentreren op de occulte aard van de uitdaging waarmee wij te maken hebben.

De mensheid lijdt aan een slopend kankergezwel. Ons levensbloed (het banksysteem) staat onder controle van satanische bankiers en vrijmetselaars. Ze hebben de macht die ze hebben vanwege de controle over overheidsfinanciën en via die route ook over alle belangrijke instituten: overheid, media, religie en medische wereld.

De eerdergenoemde doctrine van “Creatieve Verwoesting” bevat de sleutel tot het begrijpen van de vernietiging van onze maatschappij door de coronamaatregelen zoals de lockdowns en de maskers.

Tot zover Makow.

Kijk en luister met dat alles in het achterhoofd naar de volgende video van een jongeman. Wij kregen deze opgestuurd van een lezer en deze jongeman legt precies uit wat er allemaal mis is in onze maatschappij. Maar, hij geeft ook aan wat wij kunnen doen om het tij te keren.

Het is een krachtige video van een jong iemand die heel goed doorheeft wat er gebeurt in onze maatschappij en waarom het gebeurt.

Deel deze video en wie weet raakt het mensen die tot nu niet beseften waar ze eigenlijk mee bezig zijn.