zelfvoorzienend wonen  Er zijn mensen die zo goed als zelfvoorzienend zijn met een eigen stukje land en niet afhankelijk van de overheid.

Deze mensen worden als misschien wel het grootste gevaar gezien voor de geplande communistische (wereld)staat.
We weten dat zowel de nep coronapandemie als het klimaat instrumenten zijn tot het bevorderen van de nieuwe geplande maatschappij.

Een maatschappij die gebaseerd is op het communisme, de collectiviteit, en die alleen kan functioneren als mensen zijn ingeplugd in het systeem.

Net zoals in de vroegere Sovjet Unie werkt de satanische sekte met meerjarenplannen.

Zo hadden wij eerst de Agenda 21, die vervolgens is overgegaan naar de 2030 Agenda.

In de achtergrond wordt al weer druk gewerkt aan de volgende serie meerjarenplannen.

Al die plannen hebben één ding gemeen:

Er zal minder en minder vrijheid komen voor een burger en deze zal steeds meer afhankelijk gemaakt worden van overheden.

Uiteindelijk zal de mens door allerlei manipulaties persoonlijk bezit zo goed als kwijtraken.

Dit als gevolg van allerlei kunstmatig veroorzaakte crises.

In de volgende korte video wordt duidelijk wat een heel groot gevaar oplevert voor de planners van onze nieuwe wereld.

Dat zijn mensen die niet afhankelijk zijn van gecentraliseerde systemen. Zij vormen een groot gevaar, want het geplande systeem kan alleen werken als mensen zijn ingeplugd.

En dat betekent geen privé bezit, geen eigen land en dat betekent ook grote steden waar mensen in kleine appartementen zullen worden gestopt. De 15 minuten steden, waarbij mensen niet hun eigen District zullen hoeven te verlaten om alles te kunnen doen wat nodig is voor een gecontroleerde slaaf.

Er zal voor hen die zich goed gedragen een basisinkomen ter beschikking worden gesteld en het zal niet lang meer duren voordat mensen zich geen leven kunnen voorstellen zonder de helpende hand van de overheid.

Alles, maar dan ook letterlijk alles wat belangrijk is in de ogen van de machthebbers achter de schermen zal door een ‘goedwillende’ overheid ter beschikking worden gesteld.

Dat is de reden dat de boeren moeten verdwijnen.


Het antwoord lijkt dan ook duidelijk: Zorg dat je geen slaaf wordt van het systeem.

Doe alles wat in je vermogen ligt om niet afhankelijk te worden van overheden of andere ‘autoriteiten’.

Niet voor voedsel, niet voor onderdak, niet voor bescherming en niet voor geld.

Zelfvoorziendend is ongewenst en wordt door de AIVD zelfs in verband gebracht met een paralelle samenleving en anti-institutioneel extremisme.

 allemaal in het systeem