De kudde corrigeert zichzelf

  de kudde Als je het angstwapen goed weet te hanteren, dan kan je ervoor zorgen dat anderen het vuile werk opknappen.

De Chinese overheid heeft dit ook door en gebruikt dit wapen met groot succes.
Het is goed om te beseffen waar ook wij straks mee te maken zullen krijgen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en als je weet hoe ze straks zullen proberen om van eens vrije mensen slaven te maken, dan zijn wij beter in staat om dat te voorkomen.

Alles wat China nu doet, zal hier straks worden gekopieerd, inclusief het beruchte puntensysteem oftewel de Social Credit Score.

Natuurlijk is het heel erg als mensen worden buitengesloten van bepaalde activiteiten omdat ze in de ogen van de overheid ‘minderwaardig’ zijn.

Maar, wat misschien nog veel erger is voor velen is de publieke schandpaal waar die ‘minderwaardige burgers’ aan worden genageld.

Er is nu een nieuw filmpje uit, naar verluid gemaakt door de Chinese overheid die met dit filmpje de burgers wil waarschuwen wat de gevolgen zijn als ze zich niet voorbeeldig gedragen.


Zoals je ziet hebben ze het ergste bewaard voor het eind van de video.

De publieke schandpaal.

Mensen die meewarig naar het slachtoffer kijken, zich afwenden en totaal niets te maken willen hebben met een dergelijke mislukkeling.

Het is een wreed en onmenselijk systeem, maar het werkt heel goed, want als mensen ergens bang voor zijn dan is het wel voor wat anderen over hen zeggen of denken.

De afkeuring van vrienden, collega’s en zelfs familie is iets wat maar heel weinig mensen kunnen verdragen.

Men wil erbij horen, onderdeel vormen van de kudde, net zo zijn als al de anderen, waardoor ze volledig geaccepteerd zullen worden.

Ook bij ons hebben ze dit systeem toegepast, nog voordat het volledige puntensysteem bij ons is ingevoerd.

De nep coronapandemie was de test om uit te vinden hoe ver de bevolking bereid was om te gaan om sociale goedkeuring te krijgen.

Naar bleek, is het overgrote deel van de bevolking bereid om heel ver te gaan. Ook al hadden ze persoonlijk geen enkel vertrouwen in de coronaspuit, toch gingen ze braaf in de rij staan.

Daardoor ‘mochten’ ze allerlei dingen waardoor ze volledig werden geaccepteerd door de grote massa.

Trots mochten ze de QR code laten zien bij de ingang van het restaurant of theater, terwijl mensen zonder die QR code mochten toekijken.

Net zoals in China gebeurt met mensen die te weinig punten halen, zo werden in ons land de wappies aan de schandpaal genageld.

Ze werden belachelijk gemaakt, ze werden buitengesloten, ze werden meewarig aangekeken en bovenal werden ze gemeden alsof ze melaats waren.

De nep coronapandemie heeft dan ook nooit iets met ziekte te maken gehad, maar wel alles met testen om te kijken hoever de bevolking bereid was om te gaan.

Dat is belangrijk, want ook bij ons komt straks het Chinese puntensysteem, inclsusief schandpaal.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl