verdeel en heers Er is een reden dat de door het WEF geselecteerde of goedgekeurde leiders zo lang blijven zitten.

Vandaag kijken we naar drie van deze leiders en waarom Klaus Schwab dolgelukkig is met hen.
Veel mensen beginnen nu toch wel aardig door te krijgen dat de leiders die wij tegenwoordig aan het werk zien, toch niet zo onpartijdig zijn als ze dachten.

Steeds meer blijkt dat deze mensen een bepaalde agenda volgen en daarnaast worden ze steeds arroganter.

Vroeger deden ze er alles aan om te vermijden dat het volk doorkreeg dat ze aangestuurd werden door krachten in de achtergrond. Dit gebeurde en gebeurt veelal via de beruchte vrijmetselaarsloges.

Tegenwoordig laten ze publiekelijk blijken dat ze worden aangestuurd door het WEF. Het WEF is in feite een iets meer openbaar verlengstuk van de vrijmetselarij.

Dezelfde mensen die de vrijmetselarij onder controle hebben, zijn ook de mensen die de controle hebben over het WEF. In alle gevallen heb je te maken met leden van de beruchte satanische sekte.

Zij kunnen aan de macht blijven, ondanks het feit dat het aantal leden van deze sekte relatief klein is.

Zij kunnen dat onder andere doen door de bevolking bevolking af te leiden. Dusdanig af te leiden dat ze niet doorhebben door wie ze werkelijk worden bespeeld.

Ze noemen dit verdeel- en heers. Het is een tactiek van polarisatie, het tegen elkaar opzetten van de bevolking.

Deze bevolking is dan zo druk bezig om elkaar op alle fronten te bestrijden dat er geen tijd of gelegenheid is om te kijken naar wat leden van de sekte in de achtergrond uitspoken.

Zo kunnen zij rustig verder werken aan hun agenda’s die niet alleen een flink deel van de bevolking zullen uitroeien, maar ook van de rest slaven maken.

De bevolking ziet het niet, want die wordt meegesleurd in een strijd van links tegen rechts, van blanken tegen zwarten, van hetero’s tegen homo’s en van klimaatdrammers tegen ontkenners.

Om al die dingen voor elkaar te krijgen zijn er kundige leiders nodig die dat voor elkaar kunnen krijgen.

En die hebben ze bij het WEF.

Vandaag aandacht voor een aantal van hen en we beginnen met iemand die wel de meest gehate leider op deze wereld wordt genoemd, Justin Trudeau.

Zelden is er een politicus geweest die zoveel haat wist op te roepen onder de bevolking en die er zo goed in is geslaagd om zijn land tot op het bot te verdelen.

Trudeau is dan ook de absolute favoriet van het WEF.

Hetzelfde telt voor Rothschild man Emmanuel Macron. Deze man wordt eveneens intens gehaat door een groot deel van de bevolking. Hij heeft de Fransen zover weten te krijgen dat je nu regelmatig het woord ‘revolutie’ tegenkomt op sociale media.
Bij dit trio mag Mark Rutte niet ontbreken. Ook deze man wordt door een steeds groter deel van het volk uitgekotst, maar gaat desondanks onverdroten door met zijn taak om het volk nog verder te polariseren.

Vanuit het oogpunt van het WEF, alias de satanische sekte, doen bovengenoemde drie personen het ontzettend goed.

Gezien hun bepaalde karaktereigenschappen hebben ze geen enkel last van een geweten en gaan als bulldozers verder met het uitvoeren van hun orders.

Dat is het geheim van de echte WEF leider.

Dat is de reden dat ze zijn aangesteld om niet alleen de maatschappij tot op het bot te verdelen, maar ook om deze te slopen.

Klaus Schwab is dan ook maar wat trots op zijn medewerkers.