Wat gebeurt er als ook de overheid niet alles meer kan betalen?

  ook de overheid is blut  Steeds vaker zie je berichten verschijnen dat de overheid worstelt met de begroting.

De kosten stijgen enorm en één van die gevolgen is dat het tanken zo meteen weer schrikbarend duur wordt.
Als je beseft dat het een spel is wat er wordt gespeeld met daarbij een bepaald einddoel voor ogen, dan wordt het een stuk gemakkelijker om onze huidige maatschappij te begrijpen.

Het spel dat wordt gespeeld heeft als einddoel dat de burgers die mogen blijven leven worden gevangen in een 24/7 controlesysteem. Belangrijk onderdeel van dat systeem wordt de CBDC.

De mensheid zal waarschijnlijk niet staan te trappelen om deel te nemen aan het Social Credit CBDC systeem.

Wanneer mensen niet vrijwillig iets omarmen, dan zijn er bepaalde manieren om dat toch voor elkaar te krijgen. Zoals een crisis bijvoorbeeld.

Wij bevinden ons als maatschappij nu in een soort vicieuze cirkel, waarbij steeds meer dingen worden gesloopt.

Dit kan door manipulatie van de centrale banken door verhogen van rente, dit kan door het creëren en laten voortduren van oorlogen, dit kan door middel van een nep pandemie, het veroorzaken van een tsunami aan asielzoekers enzovoort.

Al deze dingen zorgen voor een enorme overbelasting van het financiële systeem. Burgers komen steeds vaker in de problemen en overheden moeten bijspringen met allerlei steunmaatregelen.

Dit alles betekent dat er grote gaten vallen in de overheidsbegroting want er gaat veel meer uit dan er binnenkomt.

Dus, gaat de overheid op zoek naar manieren om extra geld binnen te harken.

Dat dit altijd nadelig uitpakt voor de toch al zwaar belaste burger is duidelijk.

Kabinet legt zich neer bij hogere benzineprijs, tanken vanaf 1 juli veel duurder. Tanken wordt vanaf 1 juli veel duurder. Het kabinet gaat de tijdelijke korting op de brandstofaccijns niet nog langer verlengen, zeggen Haagse bronnen.

Dit komt nog een bovenop het volgende nieuws dat enkele weken geleden kwam.

Benzineprijs schiet omhoog: ‘Je kunt beter vandaag dan morgen tanken’ De benzineprijs schiet de komende dagen omhoog doordat oliekartel Opec+ aankondigde minder olie op te gaan pompen.

De kosten voor asielopvang zullen de komende jaren astronomische hoogtes bereiken. Niet alleen verwacht men recordaantallen mensen, maar daarna komt gezinshereniging. Al die mensen moeten worden betaald, inclusief uitkeringen voor levensonderhoud en dergelijke.

We hebben eerder gezien dat men dit jaar een record aan faillissementen verwacht omdat kleinere bedrijven niet in staat zijn om de uitgestelde belasting uit de coronatijd te betalen.

Tel daarbij nog eens de krankzinnige klimaatplannen waarvoor men ontelbare miljarden euro’s wil gebruiken bij op en het moge duidelijk zijn dat er over niet al te lange tijd simpelweg niet genoeg geld is om alles te kunnen betalen.

Er komt voor de overheid een grens waarbij ze alle mogelijkheden om nog meer geld van de burgers te pakken hebben uitgeput.

Dit probleem doet zich niet alleen voor in ons land, je komt vergelijkbare scenario’s tegen in andere landen.

Wanneer de nationale overheden op een gegeven moment in de knel komen omdat er simpelweg niet genoeg geld is, dan zal dit worden gezien als een Europees probleem.

De EU zal dan de markt op gaan om geld te lenen voor allerlei steunfondsen waarmee de individuele landen kunnen worden ondersteund.

Dit Europese geld zal uiteindelijk ook terugbetaald moeten worden en die eer komt toe aan de Europese burger die met nog veel hogere lasten te maken zal krijgen.

Dan worden er allerlei Europese maatregelen ingevoerd waardoor autorijden bijna onmogelijk wordt en mensen hun huizen dreigen kwijt te raken door allerlei fiscale veranderingen en/of stijgende rente.

En dan als niemand nog een uitweg ziet, dan zijn daar de redders in nood.

rothschild, één wereldmunt
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl