Karen Hudes Karen Hudes was jarenlang een belangrijk adviseur voor de Wereldbank en wist als zodanig precies wat er zich afspeelde op het wereldtoneel.

Zo deed zij heel bijzondere onthullingen over het Vaticaan en was zij ervan overtuigd dat de wereld wordt gecontroleerd vanuit Zwitserland.
Ook op deze website is Karen Hudes jarenlang een bekende verschijning geweest door haar soms bizarre onthullingen over wat er zich op hoog niveau allemaal afspeelt.

Het was de laatste tijd wat stil en eigenlijk bij toeval kwamen wij erachter dat Karen Hudes niet meer leeft.

Op haar Twitteraccount staat het volgende bericht.
Wij ontdekten dat zij niet meer leeft, omdat er op sociale media berichten de ronde doen waarin wordt gesuggereerd dat het geen toeval is dat zij niet meer leeft.

Dat dit alles te maken heeft met de vele onthullingen die zij heeft gedaan en dat ze daarom is vermoord.

Er is verder weinig of niets te vinden over de doodsoorzaak van Karen, dus dat blijft vooralsnog speculeren, tenzij er binnenkort iets concreets opduikt.

Karen was ervan overtuigd dat de kern van de macht over deze wereld zich in Zwitserland bevindt, waaronder het hoofdkwartier van de CIA.

Een deel uit een eerder artikel:

Karen Hudes legt in onderstaande video in detail een aantal redenen uit, waardoor je mag aannemen dat het hoofdkwartier van deze organisatie zich inderdaad in Zwitserland bevindt.

Dat niet alleen, maar dat de CIA ook de organisatie is die verantwoordelijk is voor alle “terroristische aanslagen” die worden uitgevoerd en dat degene die dit soort operaties uitvoeren eveneens in Zwitserland zijn gestationeerd , waar ze na hun acties ook weer terugkeren.

Zwitserland is natuurlijk ook de thuisbasis voor de Centrale Bank der Centrale Banken, ook wel het speelgoed van de Rothschilds genoemd, de Bank for International Settlements (BIS).

Vergeleken met andere landen is Zwitserland ook volkomen uniek, iets dat je ook zou verwachten van een land dat de CIA herbergt. Hierdoor is uiteindelijk ook Zwitserland verantwoordelijk voor het in elkaar draaien van de niet ophoudende liquidaties, terroristische aanvallen en oorlogen op deze wereld.

Zwitserland is te vergelijken met het oog van de wereldwijde storm, gevrijwaard van financiële crisis' en door overheden gesponsord terrorisme en oorlogen.

De voor de CIA werkende terroristen hebben tenslotte een vluchthaven nodig, een plek waar niet wordt gevochten en waar ze na het uitvoeren van hun “black operations” naartoe terug kunnen keren en ontkomen aan vervolging.

Dat is ook de reden dat de bankiers, piraten en terroristen die vroeger bekend stonden als de Tempeliers en Orde van Malta ooit naar Zwitserland zijn gevlucht voor het vormen van de staat die nu Zwitserland heet.

De bevolking van Zwitserland heeft geen flauw idee dat hun land de thuisbasis is van de CIA.

Zwitserland is ook het enige land ter wereld dat al meer dan 500 jaar volkomen neutraal is voor het oog van de wereld en is daarom ook de beste plek om clandestiene operaties uit te voeren. In werkelijkheid wordt vanuit Zwitserland zowat ieder land ter wereld beïnvloedt en voor de buitenwereld is het land volkomen neutraal.


Een ander opzienbarend feit maakte zij bekend in 2014. Onthullingen over een onbekende mensensoort in het Vaticaan.

Want, diep verborgen in het Vaticaan bevindt zich een voor ons volkomen onbekende mensensoort.

Het zijn geen buitenaardsen, maar een ander soort mens die al heel lang op deze aarde zijn. Je vindt over de hele aardbol aanwijzingen van hun eerdere beschavingen en hun geschiedenis gaat minimaal terug tot de ijstijd.

Door de geschiedenis heen is een groot deel van deze mensensoort verdwenen, ondermeer doordat het zeewaterniveau gedurende die tijd honderden meters is gestegen.

Deze mensen zijn een totaal ander soort dan wij zijn, hebben grote schedels en grote hersenen. Hun DNA is zo compleet anders dan die van ons dat het mengen van de twee rassen volkomen onvruchtbare exemplaren zou opleveren. Karen zegt dat ze dit weet omdat hun DNA onlangs is getest.

Het schijnt niet echt een aardige mensensoort te zijn. Deze Homo Capensis zoals zij ze noemt, proberen de andere soort, wij dus, onder controle te houden door een verdeel en heers tactiek, daarbij gebruikmakend van ons geldsysteem.

Eenzelfde tactiek hebben ze gevolgd gebruikmakend van religie. Georganiseerde godsdiensten waarbij het doel is dat mensen die een ander geloof aanhangen dan anderen elkaar gaan haten waardoor ze elkaar zullen afmaken.

Via het Vaticaan gebruiken ze de mensheid alsof het vee is en dit gebeurt al gedurende onze hele geschiedenis.

De interviewer die met haar in gesprek is gegaan hoofdzakelijk om te praten over geldzaken is dan ook behoorlijk van slag door deze onthullingen. Zij verzekert hem dat wat ze vertelt honderd procent de waarheid is. Dit komt uit de mond van een ontwikkelde vrouw die topfunkties heeft bekleed.

Voor meer onthullingen door Karen Hudes en wat er volgens haar met Amerikaans belastinggeld gebeurt, kan je lezen en kijken in dit eerdere artikel.