aarde heeft CO2 nodig  Misschien wordt het eindelijk hoog tijd om voor eens en voor altijd een eind te maken aan de CO2 fabeltjes.

Nog nooit in de geschiedenis van onze planeet is het CO2 gehalte zo laag geweest, dus tijd voor drastische actie.
Ze hebben een groot deel van de wereld zo gek gekregen dat mensen werkelijk denken dat ze hun CO2 uitstoot moeten beperken, omdat anders de wereld ten onder zal gaan.

Wat ze niet wordt verteld is dat het CO2 gehalte op onze planeet nu lager is dan ooit tevoren in onze lange geschiedenis.


Kijk en luister naar wat de Australische geoloog Ian Plimer hierover te vertellen heeft:


Wat wij nodig hebben is juist meer CO2, niet minder:

In een satanische wereld wordt alles omgedraaid en zo kan het dat elementen die onontbeerlijk zijn voor leven, worden verklaard tot vijand van het leven.

Door nu een oorlog te ontketenen tegen die o zo belangrijke elementen in het kader van een niet bestaande klimaatopwarming wordt er in feite een oorlog tegen het leven zelf gevoerd.

Als je dan ook zoveel mogelijk CO2 gaat verwijderen of tegenhouden, dan is dat indirect ook een aanval op de voedselvoorziening.

Bij planten spreek je van Fotosynthese:

Fotosynthese (ook: koolstofdioxideassimilatie of koolzuurassimilatie) is een vorm van biosynthese, waarbij energie uit zonlicht wordt gebruikt om gasvormig koolstofdioxide om te zetten in de vaste stof glucose. Bij deze chemische reactie komt zuurstofgas vrij. Een deel van de gevormde glucose wordt via zetmeelsynthese vervolgens omgezet in zetmeel, dat in wortels, stengels, bladeren en zaden door de plant wordt opgeslagen.

Om dit proces te laten plaatsvinden zijn er drie dingen nodig. Eén daarvan is zonlicht, het andere is CO2 en het derde is water.

In onderstaande video zegt Mike Adams dat ze op dit moment een oorlog voeren tegen CO2 en zonlicht, want men is ook druk in de weer om allerlei dingen te bedenken waarbij het zonlicht wordt gedimd. Dit zogenaamd om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, in werkelijkheid om de voedselvoorraad op aarde drastisch te beperken.

Maar zo voeren ze uiteraard ook al langere tijd oorlog tegen water. Denk aan geo-engineering waarbij precies te bepalen is welke gebieden wel of niet met grote droogte te maken zullen krijgen.

In het verlengde daarvan hoort natuurlijk ook stikstof thuis. Het is dankzij stikstof dat planten beter groeien en in onderstaande korte documentaire noemt Mike Adams stikstof dan ook een vorm van kunstmest. Net zoals de urine van koeien een vorm van kunstmest is.

Toen ooit de elementen werden ontdekt waren wetenschappers opgewonden, want men had de basiselementen van het leven zelf ontdekt.

Nooit hadden zij kunnen vermoeden dat latere (gekochte) collega’s diezelfde elementen zouden misbruiken voor het schrijven van fake wetenschappelijke rapporten om het leven op aarde uit te roeien.

En dat is toch hetgeen waar de meeste toch nog grote moeite mee hebben. Het feit dat er op deze aarde satanische mensen rondlopen voor wie de dood het hoogste goed is en als ze dat kunnen bereiken voor het grootste deel van de wereldbevolking dan beschouwen zij hun missie als geslaagd.

Kijk en luister naar de volgende korte documentaire waar het allemaal tot in detail wordt uitgelegd door Mike Adams.