uitroeien wereldbevolking Complete dorpen in het zuiden van Spanje hebben geen water meer en het land is dan ook dicht bij het uitroepen van de noodtoestand.

Er wordt gezegd dat er weinig regen is gevallen, maar de werkelijke oorzaak van de ramp ligt ergens anders.
In een groot artikel bij RTL Nieuws wordt aandacht besteed aan de droogte in het zuiden van Spanje.

Grommend rijdt de tankwagen met drinkwater een Spaans dorpje ten noorden van Córdoba binnen. Inwoners staan in de rij met flessen, om ze te vullen. Want bij 80.000 mensen in het zuiden van Spanje komt er sinds deze week geen water meer uit de kraan. Het stuwmeer waar het vandaan moet komen is zo goed als leeg, het bodempje water in het meer is ernstig vervuild en niet meer geschikt voor consumptie.

Dan wordt er geschreven over hoe problematisch de droogte is en dat dit alles verregaande gevolgen gaat hebben.

Mensen die dit artikel zo vluchtig lezen denken uiteraard dat dit alles komt door opwarming van de aarde. Een opwarming die dan automatisch is veroorzaakt door de mens. Als oplossing moeten wij dan allemaal minder CO2 uitstoten om zo nog erger te voorkomen.

Dat dit allemaal flauwekul is schreven wij onlangs en ook dat het CO2 niveau op aarde nog nooit zo laag is geweest.

Deze maand hebben we weer Aardedag. (De Dag van de Aarde is een jaarlijks evenement op 22 april dat in het teken staat van milieubescherming). Dit fenomeen is begonnen in 1970 en van alle doemvoorspellingen die ze in dat jaar hebben gedaan is er niet één uitgekomen.

Het gaat helemaal niet om het redden van de planeet, het gaat erom alles wat ons ooit lief was te slopen.

Dit onder de ontzielde leiding van het WEF en de Europese Unie.

In Europa zijn veel rivieren sterk gereguleerd met stuwen, dammen en sluizen voor scheepvaart, landbouw, drinkwatervoorziening, energieproductie en waterveiligheid. Dit heeft de afgelopen decennia echter ook een sterk negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de Europese rivieren voor mens en natuur.

Dam Removal Europe streeft naar herstel van onze Europese rivieren door het verwijderen van oude, niet meer functionele dammen. Hiermee wordt het leven teruggegeven aan de rivier, kan de natuur zich herstellen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de regionale economie aan de schone, stromende rivier.

Slopen kunnen ze heel goed en ondertussen hebben ze al 239 dammen gesloopt in alleen al 2021.

Spanje was daarbij koploper want daar werden maar liefst 106 dammen gesloopt.

Helemaal aan het eind van het RTL artikel staat het volgende:

Premier Sanchez ligt onder vuur door de droogte. Zijn regering wordt slecht watermanagement verweten, zegt correspondent Richard Hogenkamp: "Er is vanuit regionale overheden en landbouworganisaties kritiek op de Spaanse regering, die in de laatste twee jaar meer dan 100 dammen en stuwen liet afbreken om te voorkomen dat vissen daarachter vast kwamen te zitten. De boeren en regionale bestuurders zeggen nu: Dat had de regering nooit moeten doen. We hadden de waterreservoirs die door die dammen en stuwen ontstonden nu goed kunnen gebruiken tegen de droogte."

Ach ja, Sanchez doet ook maar gewoon wat hem wordt opgedragen.

 pedro sanchez WEF