antichrist is op aarde De antichrist is het tegenovergestelde van Christus. Zoals Christus naar de aarde kwam om Gods wil te doen, komt de antichrist om Satans wil te doen. Hij is de Satan geopenbaard in een mens.

De antichrist bevindt zich nu op aarde en als we niet heel erg uitkijken worden wij binnenkort allemaal slachtoffer.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een fundamentele verandering op aarde. Een verandering die de macht over de wereldbevolking volledig in handen van de antichrist zal leggen.

De antichrist is een wolf in schaapskleren. Een groot deel van de wereld ziet hem als weldoener, terwijl hij in werkelijkheid zoveel mogelijk mensen wil doen verdwijnen van deze planeet.

De antichrist doet alsof hij de wereld wil helpen op het gebied van gezondheid, terwijl in werkelijkheid het omgekeerde zijn doelstelling is.

Iemand die voldoet aan alle kenmerken van de antichrist is Bill Gates. Wij hebben in de loop der jaren al diverse artikelen geschreven waarom wij denken dat dit zo is.

Bill Gates is dan wel het front, het totaal wordt in de achtergrond aangestuurd door de beruchte sekte waarvan ook Gates een prominent lid is.

Als dan Bill Gates inderdaad de antichrist is, dan staat deze nu op het punt om de totale wereldmacht te grijpen.

De manier waarop hij dat gaat doen is via de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Daar wordt op dit moment druk gewerkt aan een nieuw verdrag dat volgend jaar moet worden goedgekeurd door alle landen.

Onder de voorwaarden van dat verdrag geven landen in geval van een pandemie of andere door de WHO uit te roepen medische noodtoestand hun soevereiniteit op.

De WHO heeft dan carte blanche om lockdowns in te stellen, vaccinaties te verplichten enzovoort.

Echter, als je kijkt naar wie controle heeft over de WHO, dan schrik je. Dan schrik je heel erg, want dat blijkt niemand anders dan de antichrist te zijn.

Kijk en luister naar de volgende video en dan zie je dat slechts 16 procent van de benodigde financiering van de WHO afkomstig is van leden (landen). De rest van de financiering van de WHO komt uit de private sector.

Qua grootte van sponsoren staat de Bill en Melinda Gates Foundation op positie twee en de vaccinatiefanatici van GAVI op nummer 5. De grootste financier van GAVI is weer de Bill en Melinda Gates Foundation.

Waar het in feite op neerkomt is dat wanneer de individuele landen instemmen met het nieuwe WHO verdrag dat antichrist Bill Gates alleenheerschappij over de wereld heeft.

Tekst loopt door na de video.


Daarom mag dit verdrag nooit of te nimmer worden goedgekeurd, maar de kans dat dit wel gebeurt is heel erg groot. Zoals bekend wordt ons parlement gecontroleerd door een onderdeel van de sekte en is het zo goed als zeker dat ons land gaat instemmen met het verdrag.

Ondertussen gaat de WHO druk verder met de voorbereidingen van hun wereldheerschappij en heeft het laten weten dat ze tegen 2030 maar liefst 500 vaccins tot hun beschikking hebben.Nog kunnen wij dit alles schrijven. Straks niet meer, want dan bepaalt de WHO wat desinformatie is en degenen die zich daarmee bezig houden zullen streng worden bestraft.