mensheid heeft niet goed opgelet  Als de mensheid iets beter had opgelet, dan zouden er nu tienduizenden mensen nog in leven zijn.

Asl men een klein beetje had nagedacht zou het woord 'turbokanker' nu niet bestaan.
Niemand kijkt meer op als er mensen onverwacht sterven. Het zijn gewoon de dagelijkse berichten en alles went tenslotte. 

Nog steeds gaat geen lampje branden en wordt er gezegd dat het wel te maken zal hebben met stress.

 het volgende plotselinge sterfgeval, maar dat is normaal tegenwoordig

De mensheid had kunnen weten dat voorvallen zoals hierboven konden gebeuren.

Kijk en luister naar wat Dr. Fauci te zeggen heeft in de volgende korte video, opgenomen een maand voordat er sprake was van een pandemie.

Hij legt uit dat als men een transitie wil maken van de traditionele vaccins naar nieuwe technieken zoals mRNA dit zeker een tiental jaren aan testen zal kosten. En dan op voorwaarde dat echt alles meezit.

Aangezien er nauwelijks testen zijn uitgevoerd omdat de tijd veel te kort was, had de mensheid kunnen weten dat ze werden blootgesteld aan het grootste medische experiment ooit.

Dit tenminste als je gelooft dat men van goede wil was en de 'cororna vaccinatie' niet een biowapen is.


De  Australische vaccinontwikkelaar Professor Nikolai Petrovsky is verbaasd over het feit dan men ervoor heeft gekozen om mRNA gentherapie te gebruiken als vaccin.

Hij noemt het een gevaarlijk experiment waarbij eigenlijk niemand van te voren kan voorspellen wat de lange termijneffecten zullen zijn.

Ook hij spreekt over het langdurig testen voordat men zelfs maar kan overwegen om een dergelijk product te gebruiken.

Iedereen weet ondertussen dat dit langdurige testen nooit heeft plaatsgevonden. Was dit wel het geval geweest dan waren deze testen al heel snel weer stopgezet.

Nu zijn ze doorgegaan met inspuiten van miljarden mensen en waar normaal gesproken dingen tevoorschijn komen tijdens het hele lange testtraject, zo gebeurt dit nu 'live'.

En zo ziet Petrovsky dat er dankzij 'het vaccin' bepaalde antilichamen worden geproduceerd. Hij noemt deze IgG4, maar het is niet een antilichaam dat mensen ergens tegen beschermd.

Integendeel, het is een antilichaam dat de werking van het immuunsyteem blokkeert met alle gevolgen van dien.


Als het immuunsysteem grotendeels wordt uitgeschakeld door een antilichaam dat het menselijk lichaam aanmaakt na een zogenaamde mRNA 'vaccinatie', dan is hier in ieder geval ook weer een deel van de verklaring voor de vele gevallen van turbokanker die we nu zien.

En zoals professor Petrovsky zegt: 'We hebben geen flauw benul wat er eventueel nog meer tevoorschijn kan komen'. 

Wat we nu wel zien in de praktijk is turbokanker. Een paar dagen na de eerste diagnose overleden.