Voorspelling uit 1998 begint nu stap voor stap uit te komen

  voorspelling uit 1998    Toen iemand 25 jaar geleden bepaalde voorspellingen deed werd deze door velen voor gek verklaard.

Als je nu kijkt en luistert naar die voorspelling dan gaan je nekharen recht overheid staan.Door de één wordt hij bejubeld en door de ander gehaat. Feit is dat David Icke al heel lang consequent hetzelfde verhaal vertelt.

Het is ook een feit dat als het CIDI doodsbang is voor deze man, hij toch wel iets heeft te vertellen dat zij liever niet willen dat de bevolking hoort.

Het CIDI en haar medestrijders zijn erin geslaagd om onze overheid dusdanig onder druk te zetten dat deze te bang was om Icke toe te laten tot ons land. De overheid boog diep voor haar meesters.

Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om juist te achterhalen waarvoor deze man al deze jaren heeft gewaarschuwd. 

Om dat te doen gaan we even terug naar 1998.

Hieronder staat een korte video, waarin Icke in dat jaar een aantal voorspellingen doet.

We staan aan de vooravond van de eeuwwisseling en Icke waarschuwt dat de jaren daarna beslissend zullen worden voor wat betreft onze toekomst.

Want dat wordt de tijd dat de duistere krachten in de achtergrond (hij noemt ze de interbreeding bloodlines) alles op alles zullen zetten om hun wereldwijd fascisme in te voeren.

Het invoeren van een wereldregering, waarbij de individuele landen slechts administratieve entiteiten zijn.

De tijd dat de centrale banken een wereldmunt zullen invoeren. Maar, ook een munt die niet zal bestaan uit contant geld, maar elektronisch zal zijn. Dit zal verregaande gevolgen hebben voor de mensheid en dan in het bijzonder hun vrijheid.

Het is de bedoeling dat de NAVO het nieuwe wereldleger wordt en daarom zie je dat deze zich steeds verder zal uitbreiden.

En daar bovenop zal de bevolking nog eens worden gechipt. Daardoor zal iedere stap die iemand doet gevolgd kunnen worden en bestaat er geen vrijheid meer.

Waar David Icke nog spreekt van microchips is dit inmiddels vervangen door nanotechnologie.

Zo voorspelt hij dat externe krachten straks in staat zullen zijn om de mentale processen via die technologie te beïnvloeden.

Hij is er honderd procent van overtuigd dat dit zal gebeuren, tenzij de mensheid ter elfder ure nog wakker schrikt. En dat was in 1998.

Kijk naar de korte video en besef waar wij nu staan.

Binnenkort wordt het vrije woord de nek omgedraaid.

Steun ons daarom zodat wij zo lang mogelijk kunnen doorgaan met het waarschuwen voor dingen die gaan komen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl