Dit nooit meer (deel3)

  dit nooit meer We houden niet van isolement, van buitengesloten te worden.

Als niemand je aandacht geeft gaat het lijken alsof je niet bestaat. Dus doen we maar mee.
Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

Het was lange tijd het raadsel van de Tweede wereldoorlog. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is het mogelijk dat een heel volk werd meegesleept in de megalomane waanideeën van één man? Na het “corona”tijdperk, met alles wat zich in die jaren heeft afgespeeld, zou het antwoord op die vragen voor iedereen duidelijk moeten zijn.

Zou je denken. Iedereen heeft toch hetzelfde internet als ik? Ik publiceerde eind april, begin mei 2020, al een zestal vertalingen van video’s waarin het hele officiële verzinsel, in al zijn facetten, tot de grond toe werd afgebroken. En vertalen is tijdrovend werk, ik wist het dus al enige weken eerder. En dan ben ik maar een eenvoudige autodidact met een MAVO-diploma. De betrokken ministeries hadden de beschikking over God weet hoeveel ambtenaren om dingen uit te zoeken. En geen van allen stuitten ze op dezelfde informatie als die mijn beeld vormde?

Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat ze allemaal, stuk voor stuk incompetent zijn?

Het antwoord is propaganda. De kracht van propaganda is dat het erg overtuigend is wanneer de ontvanger niet beschikt over voldoende referentiekader en onderscheidingsvermogen. We moeten daarbij bedenken dat er in de jaren 1930’ geen internet was, de informatievoorziening was schaars, als men al kon lezen. Geen mogelijkheid om zelf onderzoek te doen.

En wie niet weet laat zich al snel overtuigen door iemand met een grote mond. Daarnaast ligt gemakzucht in de aard van de mens. Het is makkelijker om te doen wat je wordt gezegd. Dan hoef je zelf niet na te denken en ook geen verantwoording af te leggen. “Ik deed slechts wat me werd opgedragen.”

Ook is de mens een kuddedier. We houden niet van isolement, van buitengesloten te worden. Als niemand je aandacht geeft gaat het lijken alsof je niet bestaat. Dus doen we maar mee.

Dat vormde een groot deel van de opzet achter de lockdowns. Het effect van isolatie op mensen is vernietigend, zoals we hebben kunnen zien en nog steeds zien. Het was het eerste dat ik dacht na de aankondiging. Dit gaat enorme psychische schade veroorzaken.

Misschien ligt het aan mij of beeld ik het me in, maar niets voelt nog hetzelfde. Er lijkt iets permanent te zijn veranderd. Ik kan het niet echt duiden, het is mijn gevoel.

Een opmerking bij deze aflevering, de titel aan het begint is enigszins misleidend. Het wekt de indruk dat man en paard genoemd gaan worden. Hoewel er wordt gesproken over wat er schuil gaat achter het masker worden namen niet genoemd. Wel zien we binnen die context in de beelden de welbekende spelers de revue passeren, de Rothschilds, de Rockefellers, JP Morgan, George HW Bush, en vele anderen.

Misschien ligt ook dit aan mij, dat is meestal zo, maar google eens een afbeelding van de rechter zijkant van een politieauto anno nu. Die strepen, dat lijkt toch sprekend op het kenmerk van de gevreesde SS? Een veeg teken…?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl