Klimaatmaatregelen roeien leven op aarde uit

gebrek aan CO2   Wat als de mensen zouden ontdekken dat al die dingen die zij doen 'om het klimaat te redden' juist de ondergang van het leven op aarde betekenen?

Voor velen zal dat iets wat ze niet zullen geloven, want een doorsnee mens is niet satanisch.  
Boeren bezitten iets wat de meeste mensen nu eenmaal niet bezitten en dat is boerenverstand.

Wij vonden de volgende definitie van boerenverstand.

Al decennialang is het een bekende uitdrukking, ook buiten de agrarische sector: gebruik je boerenverstand. Iedereen weet wel wat het betekent, gewoon je gezonde verstand gebruiken en beslissingen nemen zonder de basis van een grote hoeveelheid aan wetenschappelijke theorieën.

Wetenschappers worden betaald om bepaalde onderzoeken te verrichten. Er wordt hen in het oor gefluisterd wat die uitkomsten ongeveer moeten zijn. Als die uitkomsten niet voldoen aan de verwachtingen, dan wordt de financiering voor volgende onderzoeken stopgezet.

Daarom hamert de mainstreammedia er altijd op dat mensen niet zelf moeten nadenken, maar moeten vertrouwen op de wetenschap.

Vandaag gaan we voor de verandering een keer ons boerenverstand gebruiken.

De wetenschap vertelt ons dat door de klimaatverandering en de uitstoot van broekasgassen zoals CO2 talloze levensvormen op aarde worden bedreigd. Die klimaatverandering is de schuld van de mens, want die heeft de afgelopen eeuw veel te veel CO2 uitgestoten.

Urgenda, het bekende filiaal van de satanische sekte doet er dan ook alles aan om te zorgen dat ons land minder CO2 uitstoot.

Wat Urgenda dan ook doet is strijden tegen het leven zelf.

Alles bestaat in feite uit dingen die we elementen noemen. Een element is een enkelvoudige stof, zoals zuurstof, waterstof, magnesium, calcium enzovoort. Zonder deze elementen zou er geen leven kunnen bestaan en daarbij is koolstof één van de belangrijkste elementen. Zonder koolstof zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Een ander absoluut essentieel element is uiteraard zuurstof. Een combinatie van bovengenoemde twee elementen noemen we koolstofdioxide oftewel CO2.

Wat de satanische sekte nu heeft bekokstoofd is dat de wereld de twee elementen die absoluut noodzakelijk zijn voor iedere vorm van leven heeft bestempeld tot 'vervuilers'. In een satanische wereld wordt alles omgedraaid en zo kan het dat elementen die onontbeerlijk zijn voor leven, worden verklaard tot vijand van het leven. Door nu een oorlog te ontketenen tegen die o zo belangrijke elementen in het kader van een niet bestaande klimaatopwarming wordt er in feite een oorlog tegen het leven zelf gevoerd.

In een eerder artikel hebben we al aangetoond dat het CO2 niveau op aarde nog nooit zo laag is geweest. Het begint nu zelfs gevaarlijk laag te worden.

Toen het meeste leven op aarde zich ontwikkelde waren de CO2 niveau's vele malen hoger dan nu het geval is. Toen waren de condities optimaal voor allerlei vormen van nieuw leven.

Dat betekent dan ook dat wanneer het CO2 niveau op een gevaarlijk laag niveau terechtkomt er allerlei levensvormen zullen verdwijnen.

Dit alles wordt dan verkocht aan het slapende publiek als het gevolg van klimaatverandering. Dit veroorzaakt door de mens omdat deze teveel CO2 zou uitstoten.

Oftewel het toppunt van satanisme. Want, het omgekeerde is het geval.

 leven op aarde uitgeroeid door gebrek aan CO2

Alsof bovenstaande nog niet erg genoeg is, gaan we klimaatmaatregelen treffen zoals het aanleggen van immense windparken.

Het zijn die windparken die voor klimaatverandering zorgen, zoals ook beschreven in een eerder artikel.

Het volgende is wat de wetenschap ons probeert wijs te maken:

Niet alle planten- en diersoorten zijn opgewassen tegen klimaatverandering. Veel soorten kunnen namelijk niet goed in een warmer klimaat vertoeven, waardoor ze momenteel een onzekere toekomst tegemoet gaan. Op dit moment worden er al 28.338 diersoorten met uitsterven bedreigd; een ongekend hoog aantal. Maar het toekomstbeeld is nog somberder. Want over vijftig jaar zou weleens een derde van alle soorten die op aarde leven geveld kunnen zijn door klimaatverandering.

Mensen die hun boerenverstand gebruiken zien dat er levensvormen verdwijnen door het extreem lage CO2 niveau.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl