Is het nu te laat voor de boeren?

  boerenprotesten De boeren waren vorig jaar goed bezig en in Den Haag maakte men zich toch wel zorgen.

Toen kwam de BBB en is de rust weergekeerd, maar is het nu te laat voor de boeren? 
Wij mensen vergeten snel, heel snel.

Wij zijn alweer vergeten dat het CIDI onze overheid dusdanig wist te intimideren dat men eind vorig jaar besloot om David Icke de toegang tot de complete Europese Unie te ontzeggen.

Dit omdat Icke van plan was om onder andere het volgende te zeggen over Mark Rutte:

Hij runt jullie land als werktuig van het World Economic Forum van Klaus Schwab. Deze op zijn beurt runt het World Economic Forum om de agenda van de wereldwijd opererende sekte te behartigen.

Het CIDI dat de belangen van het Joodse volk hoort te behartigen heeft dit niet gedaan. In plaats daarvan hebben zij ervoor gekozen om de sekte in bescherming te nemen.

Hieronder nogmaals de belangrijke speech die David Icke heeft gehouden op het strand van Engeland en niet in Nederland zoals de bedoeling was (Nederlands ondertiteld).

Hij maakt om te beginnen duidelijk dat hij geen tijd wil verspillen aan al die mensen die Rutte hebben gehoorzaamd tijdens de nep coronacrisis. Dit, omdat dat in dit stadium volkomen verspilde moeite is.

En dat is uiteraard wel een belangrijk punt. Icke kiest ervoor om zijn boodschap alleen af te geven aan die mensen die nog in staat zijn om zelf na te denken.

In die boodschap prijst hij de boeren die met eigen ogen hebben kunnen zien hoe ze er door Rutte en kornuiten namens het WEF worden ingeluisd.

Maar, we zijn inmiddels een geruime tijd verder en zoals we hebben kunnen zien, zijn de boeren er massaal ingestonken door op de nieuwe kartelpartij BBB te stemmen.

De partij die ogenschijnlijk voor de belangen van de boeren opkomt en waar bijna iedere boer de hoop op had gevestigd.

De manier waarop die partij werkt is dat ze hooguit wat vertraging kunnen veroorzaken, maar het in hoofdlijnen helemaal eens zijn met Rutte en kornuiten. (Er is een crisis die moet worden bestreden, dit terwijl er helemaal geen crisis bestaat).

In de videoboodschap maakt Icke dan ook heel duidelijk dat Rutte ons land niet runt ten behoeve van de bevolking, maar ten behoeve van het WEF oftewel de sekte.

Net zoals het WEF een onderdeel is van de sekte, zo zijn ook alle belangrijke politieke partijen dat.

Politieke partijen zijn er niet voor de mensen, maar voor de bescherming van de sekte.

Misschien dat het nu eindelijk doordringt bij de boeren dat ze een keer moeten stoppen met het vertrouwen van alweer een partij.

Ze worden gesloopt waar ze bij staan.

 

In bovenstaande video spreekt Icke wel over de sekte, maar maakt niet echt duidelijk dat alle geheime genootschappen, adel en koningshuizen de afgelopen eeuwen zijn geïnfiltreerd en overgenomen door hen die nu op dit moment de satanische sekte vormen.

Icke legt het wat dat betreft beter uit in onderstaande video:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl