je huis delen met een ander Nood breekt wetten en in ons land is de puinhoop dermate groot dat er overal grote nood is.

Het splitsen van woningen kan extra woonruimte opleveren, tot 2030 ongeveer 80.000 tot 160.000 woningen, zegt de minister.Onze toekomst bestaat uit het leven in een dichtbevolkte stad. Een stad waar alles, maar dan ook echt alles wordt gecontroleerd en een stad waarbinnen je zoveel mogelijk binnen je eigen District dient te blijven.

De instroom van asielzoekers zal nog vele malen groter worden en om het leven in een dergelijke megastad beheersbaar te houden zal er een dicatuur nodig zijn. Strenge regels die het leven in een dergelijke stad tot op micro niveau reguleren.

Een eigen auto zal straks tot het verleden behoren en ook de schaarse woningruimte zal ten volle benut dienen te worden.

Dat is de reden dat WEF minister Hugo de Jonge de woningnood steeds verder heeft laten escaleren. Dat was nodig, want als er geen escalatie geweest zou zijn, dan was er ook geen noodzaak voor noodmaatregelen.

Als onze regering geen WEF regering zou zijn geweest, dan had deze ervoor gezorgd dat onze grenzen per direct werden gesloten. Dit, minimaal totdat wij in eigen land orde op zaken hebben gesteld. Daar hoort bij dat al die mensen die soms meer dan tien jaar wachten op een huis het eerst worden geholpen.

Maar, wij hebben helaas wel een WEF regering die buigt als een knipmes voor de machtige satanische sekte. En dus is de Great Reset bij ons volop gaande.

En zo wordt het tijd om bestaande woningen aan te pakken. Allemaal woningen waar nu mensen wonen.

Extra woonlagen en het splitsen van woningen. Door slimmer om te gaan met bestaande woningen kunnen er tot 2030 260.000 extra woningen bijkomen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook het splitsen van woningen kan extra woonruimte opleveren, tot 2030 ongeveer 80.000 tot 160.000 woningen, zegt de minister.

De Jonge wil zijn plannen de komende tijd uitwerken met woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen, zo schrijft hij.

Je voelt op je klompen aan waar dit naar toe zal gaan. 

Woningcorporaties zullen straks opdracht krijgen om te kijken welke woningen in hun portefeuille in aanmerking komen voor de Hugo behandeling.

Woon jij alleen in een huis? Een heel huis helemaal voor jou? Dat kan natuurlijk niet.

Heb jij geen ruimte beschikbaar in je huis, maar wel een grote achtertuin? Ook daar heeft Hugo een oplossing voor.

Ook het transformeren van kantoren naar woningen en het plaatsen van microwoningen in de achtertuin moet makkelijker gemaakt worden. De minister wil gemeenten stimuleren om daar actief mee aan de slag te gaan, zegt hij.

Maar, het volgende is de meest gevaarlijke zin van het hele artikel:

Ook wil de Jonge ouderen stimuleren om woningen te delen.

Dat is dan dezelfde de Jonge die ook heel ouderen wist te stimuleren om een 'veilig en effectief vaccin' te nemen. Een besluit dat velen van hen het leven heeft gekost.

Eén ding weet je zeker: Als WEF Hugo in de buurt komt, dan is het tijd voor alarmbellen.