De nieuwe pensioenwet heeft alles te maken met komst CBDC

 pensioen straks weg   Een groot deel van Nederland verkeert in staat van opwinding in verband met de nieuwe pensioenwet.

Een wet waarbij burgers geen enkele zekerheid meer hebben over de hoogte van hun uiteindelijk pensioenAllemaal krijgen we vroeger of later te maken met een pensioen. Dat wil zeggen, als we tenminste geen gevaarlijke dingen doen zoals een 'veilig en effectief' coronavaccin nemen.

De meeste mensen bouwen een aanvullend pensioen op en dat aanvullend pensioen maakt het verschil tussen een vrij aangename oude dag of een bestaan waar iedere euro twee keer moet worden omgedraaid.

De Nederlandse pensioenpot is gigantisch want we praten over een bedrag van ongeer 1.500 miljard euro.

Deze week gaat de Eerste Kamer stemmen over de nieuwe pensioenwet. Een wet die al is aangenomen door de Tweede Kamer.

Dit is het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie:

Pensioenfondsen bewaren hun vermogen nu in één grote pot. Bij een lage rente moeten ze volgens de rekenregels meer geld in die pot houden, om zo zekerder te weten dat ze de pensioenen in de toekomst kunnen betalen. Dat betekende tot voor kort geen ruimte voor een hoger pensioen om voor inflatie te compenseren en hier en daar moest zelfs gekort worden.

Straks krijgt iedereen binnen het fonds een eigen pensioenpot. Dat is op het eerste oog een stuk overzichtelijker. Naast de pensioenpremie die je inlegt, bepalen resultaten op de beurs dan of dat potje groter wordt of juist kleiner. De rente speelt nog wel een rol, maar wat meer op de achtergrond.

In de oude situatie kon je vrij aardig uitrekenen hoeveel pensioen je gaat krijgen, in de nieuwe situatie is dat onmogelijk.

De kritiek op de nieuwe wet is dan ook niet van de lucht:

Het CDA in de Eerste Kamer moet niet instemmen met de nieuwe pensioenwet omdat die "een enorme gok op de toekomst is", vindt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

"Dit wordt een ramp, de CDA-senatoren moeten deze wet terugsturen naar de Tweede Kamer", zeggen directeur Pieter Jan Dijkman en medewerker Arjen Siegmann.

 "De pensioenen zijn nu zeker, en ze worden onzeker, ze zijn nu vast en worden variabel. En de hele omzetting van je huidige pensioenrecht met een omrekening naar je nieuwe pensioen is een grote blackbox", zegt senator Martin van Rooijen van 50 Plus.


Volgens het FD stevent de wet af op een meerderheid in de Eerste Kamer en kunnen wij ervan uitgaan dat deze wet wordt aangenomen.

En dan de toekomst.

Wij bevinden ons nu in het eerste stadium van de Great Reset, oftewel de totale verwoesting van onze maatschappij.

Een maatschappij waarbij rond het jaar 2030 niemand nog iets zal bezitten en dat telt uiteraard ook voor pensioenen.

Als er in de nabije toekomst echte klimaatmaatregelen worden genomen, met daarover heen nog even een nieuwe wereldwijde pandemie, dan kan je fluiten naar je investering op de beurs.

Je kunt dan de waarde van je peroonlijke pensioenpot met de dag zien verminderen, totdat er een punt komt waarop de econmisch/financiële chaos zo groot is, dat de centrale banken 'moeten ingrijpen'.

Zij zullen dit doen met de komst van de nieuwe CBDC, waarbij deugburgers via dezelfde centrale bank maandelijks een bedrag op hun rekening gestort zullen krijgen.

Natuurlijk zitten er wel een aantal 'kleine voorwaarden' aan het gebruik van die CBDC, maar een kniesoor die daar op let.

Kleine dingen zoals die CBDC's hebben een bepaalde geldigheidsduur en voor die tijd zullen ze moeten worden uitgegeven anders zijn ze niets meer waard.

Iets dat op dit moment in China al het geval is.


Door nu al de pensioenen los te koppelen en de waarde daarvan volledig te laten afhangen van de beurs is een geniale zet.

Want, als men straks zijn of haar pensioen kwijt is, dan zijn het helaas de vrije marktkrachten die daar voor gezorgd hebben en heeft het echt helemaal niets te maken met een overheid of pensioenfonds.

Het volgende stond in 2016 op de website van het WEF, maar is inmiddels vakkundig verwijderd:

“I don't own anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes,” writes Danish MP Ida Auken. Shopping is a distant memory in the city of 2030, whose inhabitants have cracked clean energy and borrow what they need on demand.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl