aantal complotdenkers wordt steeds groter   De AIVD waarschuwt voor de toename van het aantal complotdenkers, dit omdat deze op termijn gevaarlijk zouden kunnen worden.

Tegelijkertijd komt het ook met een advies voor de overheid, maar zal die overheid dat advies daadwerkelijk opvolgen? 
De alternatieve wereld reageerde als door een wesp gestoken nadat er deze week opnieuw aandacht werd besteed aan het rapport van de AIVD.

De dienst constateert dat het aantal complotdenkers in ons land rap is toegenomen en verder waarschuwen ze dat hoewel de meeste activiteiten onder de vrijheid van meningsuiting vallen er een gevaar bestaat van wat zij noemen anti-institutioneel-extremisme.

En dan staat er dit bij de AIVD:

De extremistische beweging draagt uit dat een 'kwaadaardige elite' bij de overheid, rechtspraak, kranten en tv-zenders, wetenschap, grote bedrijven en de politie, uit is op totale wereldcontrole. Dit wereldbeeld, dat de AIVD narratief noemt, is feitelijk onjuist.

Er schijnt klaarblijkelijk een extremistische beweging te zijn waar niemand iets vanaf weet en er is volgens hen geen 'kwaadaardige elite' die uit is op totale wereldcontrole.

Dit rapport is uiteraard koren op de molen van de MSM.

Meer dan 100.000 Nederlanders geloven in een kwade elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die extremistische groepering dreigt zich in een uiterst geval zelfs af te splitsen van de samenleving met alle gevolgen van dien, waarschuwt veiligheidsdienst AIVD in een rapportage.

De meeste artikelen in de MSM maken er een eenzijdig verslag van, maar dit keer komen ze bij de Telegraaf ook met een artikel waarin staat dat het ‘bestaan van elitehaters’ deels wordt veroorzaakt door het falend beleid van de overheid.

Al het bovenstaande is een krankzinnige mengelmoes van verhalen waarbij alles en iedereen die ergens aan twijfelt of zelf nadenkt op de grote hoop wordt gegooid en wordt gebrandmerkt als een mogelijke extremist.

Verder valt het op dat ze spreken over ‘een elite’, iets dat vergelijkbaar is met Bill Gates een ‘weldoener’ te noemen.

Gewone mensen die doorhebben dat er dingen niet kloppen zijn geen extremisten. Het zijn mensen die zelf nadenken en tot de conclusie komen dat hetgeen ze wordt wijsgemaakt door de MSM niet de waarheid is.

Altijd en eeuwig worden zelf nadenkende mensen uitgemaakt voor rechts extremisten of andersoortige extremisten.

Dat is diep triest en uiteraard oneerlijk. Dat is niets anders dan de ‘geesten rijp maken’ voor nog meer censuur en beperkingen.

Er staan echter ook een paar goede dingen in het rapport zoals aanbevelingen.

Volgens de gedrukte Telegraaf:

Daarom geeft de AIVD de instituties in het rapport een advies mee. ‘Een van de belangrijkste dingen die overheid, wetenschap, media en rechtspraak zelf kunnen doen tegen de dreiging die van het kwaadaardig elitenarratief uitgaat, is het vertrouwen van de samenleving (her)winnen. Daarvoor moeten ze zich betrouwbaar tonen en betrouwbaar communiceren. Dat is cruciaal.

Dat lijkt ons een heel gezond advies en om dat vertrouwen te herwinnen zal vooral de overheid heel snel een paar dingen moeten doen.

Er dient onmiddellijk een wet te komen waarbij het leden van het kabinet wordt verboden om zich in te laten met clubs zoals het WEF of de Bilderberg Conferenties.

Het WEF gaat er zelfs prat op dat ze overal overheden weten te infiltreren.

Hieronder een korte video opname die afkomstig is uit een langere video uit 2007 waarin Schwab een rondleiding geeft aan een journalist en vertelt wat ze zoal doen bij het WEF.

Dan begint hij over de 'stakeholders', een populaire uitdrukking bij het WEF.

Een stakeholder is iemand die een belang (Engels: stake) heeft bij het functioneren van de organisatie. 

En dan schept hij op over wie die stakeholders en 'partners' wel niet allemaal zijn. Met andere woorden wie ze allemaal in 'de zak hebben'.

Bedrijven, politici, overheden, media, experts, vakbonden, wetenschappers, NGO's enzovoort.

Lees na het kijken van dit korte filmpje nog eens de doelstellingen van de Illuminati en je hebt antwoord op al je vragen.Hier nog een voorbeeld:

Misschien een goede tip voor de AIVD:

Maak een volgende keer jullie advies concreet door te waarschuwen voor de grote gevaren van clubs zoals het WEF.