wurgplant d66 Je hebt in ons land een verschijnsel dat heet politieke partijen.

Deze zijn in het leven geroepen om de belangen van de werkelijke machthebbers te beschermen en  het volk rustig te houden.
Wij kennen het systeem van een politieke partij. Dat zijn heel vreemde constructies die vooral heel goed zijn in het op een dwaalspoor zetten van de bevolking.

Een politieke partij fungeert net zoals de Illuminati. Je hebt de onderlagen van goed bedoelende mensen en hoe hoger iemand weet door te dringen in de machtspiramide, des te beter ziet de toekomst eruit.

Iemand kan, net zoals in het gewone bedrijfsleven, carrière maken binnen de politiek. Het is dan wel belangrijk om op een beetje goed paard te wedden.

Een goed paard om op te wedden is D66. Want als je daar een klein beetje je best doet, zit je op rozen.

Goed je best doen betekent mee praten met wat de partijtop vindt, 'don’t rock the boat' en bovenal stem zoals opgedragen door de leiding.

Doe je dat een paar jaar goed, dan moet het al heel raar lopen als je niet ergens burgemeester wordt.

En dat zorgt voor blije gezichten.

Zoals je in bovenstaand verhaal hebt gemerkt komt daar het woord burger niet in voor. Dat is correct, want wat heeft volksvertegenwoordiging met burger te maken?

Niets, het heeft te maken met carrière maken. Je moet tegenwoordig wel goed voor jezelf zorgen, want niemand anders doet het.

Bovenstaande is ook de reden dat een Klaus Schwab ons land kan besturen. Hij kan ieder wetsvoorstel erdoor duwen. Hij heeft de leiders van de belangrijke partijen in de tas en dat is alles wat hij nodig heeft. De rest van de fractie gedraagt zich als gedresseerde dieren en stemt zoals de partijleiding hen opdraagt. Zo niet, dan worden ze uit de partij geknikkerd en is het einde verhaal.

Keer op keer maken burgers zich druk over de politiek.

‘Schandalig dat dit is gebeurd’. ‘Deze Europarlementariër vertelt waar het op staat’. ‘Kijk hoe Pietje Jantje van katoen geeft’. ‘Ongehoord dat X zich zo gedraagt’.

En zo wordt de bevolking meegesleurd in een fictieve strijd van links tegen rechts. Zo wordt ze wijsgemaakt dat als partij Z nu maar wat meer macht zou krijgen, dan zou het er beroerd uitzien voor de regering.

Nooit zal er iets veranderen. De politieke banencaroussel draait vrolijk verder, de burger wordt iedere dag een beetje meer genaaid en de bevolking denkt dat als ze nu volgende keer een goede kiezen, dan...

Dat zal nooit gebeuren, want als je een systeem blijft steunen dat is ontworpen om de werkelijke machthebbers in het zadel te houden en te beschermen, dan zal er natuurlijk nooit wat veranderen.

Tenminste, niet ten goede.

Via het huidige politieke systeem is de burger vakkundig monddood gemaakt. Het is dan ook niet voor niets dat iedere vorm van referendum is verdwenen.

Misschien als we als land een bindend referendum zouden kennen, dat de burger dan weer iets van invloed kan uitoefenen.

Nu kan de overheid zich gedragen als dictator en doet dat dan ook prompt:

Kuipers: “Meer openbaarheid over de corona-aanpak brengt het functioneren van de staat in gevaar.”