immigranten nemen macht over in Duitsland Heel soms glippen er stukjes waarheid door in MSM artikelen en als dat gebeurt, dan zijn de rapen gaar.

Zoals dat nu gebeurt in Duitsland waarin Die Zeit schrijft dat immigranten binnenkort de dienst zullen uitmaken in het land.
In Duitsland is er woedend gereageerd door de gevestigde orde. Aanleiding was een bericht op sociale media van Die Zeit waarin werd verwezen naar een artikel.

Een artikel waarin werd gesteld dat immigranten binnenkort de dienst zullen uitmaken in Duitsland.
Ook publiceerde die Zeit de volgende afbeelding op sociale media met een verwijzing naar het artikel.

 omvolking Duitsland

De strekking van het artikel is dat het te laat is om de ontstane schade in Duitsland te repareren. Dat er niet langer sprake is van integratie, maar van immigranten die binnen niet al te lange tijd de macht in het land zullen overnemen.

Duitsland wordt een land waar de originele Duitse bevolking de minderheid zal vormen.

'En wat nu?', vraagt men zich af.

Het artikel gaat verder met te zeggen dat er nog niet zolang geleden een vaderland was dat vertrouwd aanvoelde voordat ‘de anderen’ kwamen.

Dat er nog niet zo gek lang geleden een tijd was dat Duitsland toebehoorde aan de Duitsers en dat er slechts een half miljoen buitenlanders verbleven.

Dat er een tijd was dat je wist wie je buren waren. Dat je normaal met elkaar kon praten omdat je elkaar verstond. Dat er vrede heerste en dat de economie groeide als kool.

Het artikel probeert dan een beetje gas terug te nemen door te stellen dat het niet tegen immigratie is, maar wijst er vervolgens wel op dat het aantal misdaden door vreemdelingen begaan vele malen hoger ligt dan misdaden begaan door de originele bevolking. Ook dat het aantal moorden is toegenomen en het aantal verkrachtingen door bendes in 2022 tot recordhoogte is gestegen.

Verder wordt erop gewezen dat ondanks het feit dat het land in feite wordt ontwricht en de weerstand onder de originele bevolking groeit, de regering geen enkele moeite onderneemt tot koerswijziging.

Alleen al het afgelopen jaar kwamen er anderhalf miljoen immigranten bij in het land.

Zoals wij onlangs schreven:

Het Kalergiplan is een plan ontwikkeld door de satanische sekte om de originele Europese bevolking te vervangen door een mengelmoes van allerlei soorten culturen, Dit, om ervoor te zorgen dat mensen iedere vorm van identiteit, cultuur en historie kwijt raken, waardoor een volgzaam type bevolking ontstaat, vergelijkbaar met die in China.

Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker (Kalergi) in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. (Max Warburg was one of seven children born to Moritz Warburg, the director of the family's Hamburg bank, and his wife Charlotte Oppenheim of the Oppenheim family, another prominent German-Jewish banking family).