Elon Musk en Klaus Schwab hebben hetzelfde doel

 mens wordt machine  Op alle mogelijke manieren probeert Elon Musk afstand te nemen van Klaus Schwab en het World Economic Forum.

Maar, als je wat verder kijkt, dan blijkt dat vrijheidsstrijder Musk en Schwab hetzelfde doel hebben.
Twitter is veranderd sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen. De strikte censuur is verdwenen en ook publiekelijk laat Musk weten een groot voorstander te zijn van vrijheid van meningsuiting.

Ondanks het feit dat hij een voormalig Young Global Leader is, keert Musk zich steeds vaker tegen het WEF.

Maar, als je wat verder kijkt, dan komen er interessante dingen tevoorschijn.

Zoals Kimbal Musk, het broertje van Elon. Deze zit niet alleen in het bestuur van talloze bedrijven die toebehoren aan zijn broer, hij is ook nog een zogenaamde Agenda Contributor van het WEF.

 kimbal musk

Daarnaast hebben Schwab en Musk een gezamenlijk doel.

Het volgende is wat Klaus Schwab ziet als onderdeel van de The Great Reset.

Een belangrijk onderdeel van die hele reset is iets waar in de mainstreammedia helemaal geen of nauwelijks aandacht aan wordt besteed en dat is het mengen van mens en machine, dit onder het voorwendsel van het verbeteren van diezelfde mens.

Volgens Klaus Schwab zal dit een essentieel onderdeel vormen van de zogenaamde Vierde Revolutie. De mens zal letterlijk gekoppeld en/of vermengd worden met machines. Hij noemt het zelf: “A fusion of our physical, digital and biological entity”.

Deze engerd die we met zijn zware Duitse accent eerder omschreven als een schurk uit een James Bondfilm heeft een boek geschreven dat heet “Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution”.

In dat boek beschrijft hij hoe de technologische veranderingen overheden in staat zullen stellen om binnen te dringen in tot wat tot nu toe privégebied is: ons brein. En wanneer ze daar binnendringen, dan zijn ze in staat om jouw gedachten te lezen en je te beïnvloeden, volgens Schwab.

Een kenmerk van die Vierde Revolutie zal zijn dat de technologieën niet alleen onderdeel zullen vormen van de wereld om ons heen, ze zullen onderdeel van ons worden.

Schwab: “Sommigen van ons voelen al dat de smartphone een extensie van onszelf is geworden. Wat vandaag de dag nog externe units zijn, van draagbare computers tot virtual reality koptelefoons, zo zullen deze dingen zo goed als zeker implantaten worden in ons lichaam en ons brein”.

Hij gaat verder: “Onderdeel van die technologieën zijn actief implanteerbare microchips die de huid barrière breken. Deze implanteerbare apparaten zullen waarschijnlijk ook helpen om gedachten te communiceren, die nu nog uitgesproken worden, via een ingebouwde smartphone. Onuitgesproken gedachten zullen gelezen kunnen worden, alsmede ook andere signalen”.

Dan gaat Schwab nog een stap verder door te suggereren dat overheden gebruik kunnen maken van deze technologieën om bijvoorbeeld te bepalen wie mag reizen en om misdaden tegen te gaan nog voordat ze zijn begaan. Dat is ook al uitgebreid behandeld in de film Minority Report met Tom Cruise in de hoofdrol.

Zij zullen deze technieken kunnen gebruiken om te bepalen wie op korte termijn criminele activiteiten zal gaan uitvoeren en wanneer politiekorpsen en rechtbanken over dergelijke technologieën kunnen beschikken, dan is het snel gedaan met de misdaad.

Volgens Schwab is het straks zelfs mogelijk om herinneringen uit een mens te downloaden. Dit kan dan weer door de overheid worden gebruikt om vast te kunnen stellen of iemand een veiligheidsrisico zal vormen.

En dan valt er de afgelopen week het volgende nieuws te lezen:

De hersenimplantaatstart-up Neuralink van Elon Musk zegt toestemming van medische toezichthouder FDA te hebben gekregen om de technologie van het bedrijf te gaan testen op mensen.

Neuralink werkt aan een implantaat dat in de schedel wordt ingebracht. Doel is het brein rechtstreeks te laten communiceren met een computer, zo legde Musk in december uit bij een presentatie voor de start-up. Het bedrijf wil volgens hem proberen met die technologie verlamde mensen in staat te stellen hun spieren weer te bewegen en mensen die blind zijn geworden hun zicht terug te geven. Voor de verdere toekomst heeft Neuralink plannen om de implantaten te gebruiken om mensen met ziektes als ALS, Parkinson of slachtoffers van een beroerte te helpen met communicatie.

Dat er inmiddels 15 van de 23 Elon Musk testapen zijn overleden vinden ze niet zo spannend.

Voor het oog van de wereld zijn Musk en Schwab het totaal niet met elkaar eens, terwijl ze in de achtergrond beiden druk bezig zijn om van ons machines te maken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl