het zogenaamde coronavirus  Sinds de Rockefellers zich gingen bemoeien met de medische wetenschap hebben wij te maken met virussen.

Maar, wat als mensen nu eens niet ziek worden door een virus, maar door iets heel anders?
Als er iets is wat de Rockefeller familie heel goed kan, dan is dat de bevolking iets voorspiegelen. Dit is wat ze historisch gezien altijd hebben gedaan.

Zo hadden ze in 1937 de wetenschapper Thomas M. Rivers ingelijfd.

Rivers stelt in 1937 dat men tot dan er vanuit ging dat er bepaalde "agenten" waren die ziektes veroorzaken, zoals schimmels en bacteriën en dat het ondenkbaar zou zijn dat er niet levende "agenten" zouden kunnen bestaan die ziektes veroorzaken. Hij gaat verder met te zeggen dat mensen die dat wel denken deze ziektemakers virussen noemen.

En dan zegt hij het volgende: We weten niet hoe die virussen er uitzien of wat voor structuur ze hebben. Misschien zijn het de dwergen uit het microbiologisch bestaan of misschien zijn het wel voor ons onbekende levensvormen of misschien zijn het wel levenloze elementen die de ziekte veroorzaken.

Maar, ook zegt hij dat het onjuist is om te zeggen dat virussen niet bestaan.

En net in die tijd verschijnt het onderzoek van Rivers die de postulaten van Koch wijzigt. Een wijziging die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Met andere woorden, iedereen denkt dat aan de postulaten van Koch is voldaan, maar niets is minder waar. Er is voldaan aan de Rockefeller versie van de postulaten van Koch en dat is wezenlijk iets anders.

Kortom, men neemt aan dat virussen wel moéten bestaan en dat is iets heel anders dan dit aantonen via de originele Postulaten van Koch.

Met bovenstaande in het achterhoofd gaan we naar de geschiedenis.

Wij leren over het algemeen vrij weinig van onze geschiedenis. Wat wij vooral niet doen, is bepaalde gebeurtenissen met elkaar in verband brengen.

Zo begon men zo rond 1889 met de massale uitrol van elektriciteitskabels. Het was de eerste keer dat men elektriciteit over lange afstand stuurde.

Dat gebeurde in die tijd met kabels boven de grond. Dit was ook de eerste keer dat de mens te maken kreeg met de invloed van elektromagnetische straling.

En dat alles bleef niet zonder gevolgen.

De Russische griep (ook "Aziatische griep" genoemd) was een pandemie die in 1889 in Rusland uitbrak en zich van daaruit verbreidde. In januari 1890 werd in het Algemeen Handelsblad gesuggereerd dat de ziekte uit China afkomstig zou zijn, volgens het krantenbericht was het virus van China via Siberië naar het westen verspreid.

Binnen vier maanden verspreidde de ziekte zich over de hele wereld. Ze bereikte haar hoogtepunt in de Verenigde Staten, zeventig dagen na zijn hoogtepunt in Sint-Petersburg.

Zo rond 1918 begon met volop met het testen van de radio. Dit betekende dat de mensheid opnieuw werd blootgesteld aan een tot dan toe onbekende soort straling.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De overheid verhoogde de post- en telegrafietarieven wegens de kosten die de oorlog voor Nederland veroorzaakte. Halverwege de oorlog werd de Nederlandse Vereniging voor Radio-telegrafie opgericht. In 1918 startten in Radio Kootwijk werkzaamheden om een zendstation in te richten. Een jaar later werd op Jaarbeurs Utrecht door onder meer elektronicabedrijf Philips een demonstratie gegeven van radio-telefonie. In 1919 gingen de eerste radioprogramma's in de vorm van concerten via de draadloze zender van de Nederlandse Radio-Industrie van omroeppionier Hanso Idzerda in Den Haag van start.

Ook dit alles bleef niet zonder gevolgen:

De Spaanse griep was een grieppandemie in de jaren 1918-1920. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 17 tot mogelijk 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog (16 miljoen) overtreft.[1][2][3] Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1. In Nederland stierven 38.000 mensen, in België schat men het aantal tussen 30.000 en 80.000 dodelijke slachtoffers. In 14 West-Europese landen was de geschatte oversterfte door de griep ongeveer twee miljoen op een bevolking van 180 miljoen. Dat is 1,1 procent van de totale populatie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek dat radarsystemen heel nuttig waren en dat men deze ook in de burgerluchtvaart kon gebruiken.

Zo nam men op Schiphol in 1951 een heel primitief radarsysteem in gebruik, maar zo rond 1957 gebruikte men eigenlijk al overal radar.

Ook dat bleef niet zonder gevolgen.

De Aziatische griep (ook "A-griep" genoemd) was een vogelgrieppandemie, het eerst eind 1956 in Guizhou (China) gerapporteerd, veroorzaakt door het influenzavirus A-virus H2N2. In februari 1957 heeft het de provincie Yunnan en in april Hongkong en Singapore bereikt. In juni was het virus een pandemie met infecties in India, Verenigde Staten en Europa. De eerste infectiegolf piekte in de Verenigde Staten pas in oktober met het begin van het schooljaar en werd gevolgd door een tweede veel dodelijkere infectiegolf in januari en februari 1958.

Eind jaren vijftig gingen ook de eerste satellieten de ruimte in. Ongeveer tien jaar later was het satelliettijdperk een feit.

Ook dit bleef niet zonder gevolgen voor de mensheid.

De Hongkonggriep, ook wel bekend als de Maogriep, was een grieppandemie die uitbrak in 1968 in Hongkong en naar schatting 1 miljoen slachtoffers heeft geëist.

De ontwikkeling ging door en eind 2019 werd in grote steden in China, zoals in Wuhan,  het nieuwe 5G netwerk gelanceerd.

Korte tijd later ging het ook bij ons en op talloze plekken in de wereld van start.

Ook dat alles bleef niet zonder gevolgen voor de mensheid.

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus, vermoedelijk afkomstig van een dierlijke gastheer.

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen.

Er wordt vervolgens door de Chinezen wat genetisch materiaal beschikbaar gesteld in een database en dat zou dan een nieuw virus moeten zijn.

Er staat “suggest the presence”, dat wil zeggen dat het genetisch materiaal wat door de Chinezen in die databank is gestopt mógelijk een nieuw virus aantoont waarvan men vermoedt dat het gerelateerd is aan het eerdere SARS-CoV-virus uit 2003. Er wordt geen enkel bewijs aangevoerd dat het daadwerkelijk gaat om het SARS-CoV-2 virus en toch wordt op basis van dat genetisch materiaal getest en bepaald of iemand besmet is met het SARS-CoV-2 virus.

En de bevolking maar denken dat ze door een gevaarlijk virus zijn getroffen.