WHO, Europees vaccinatiepaspoort  Alle voorbereidingen voor de volgende nep pandemie zijn in volle gang.

De nieuwe pandemie zal een eind maken aan de nog resterende vrijheid en daarbij zal het Europees vaccinatiepaspoort een belangrijke rol spelen.
Ze waren natuurlijk altijd al van plan een tweede pandemie te lanceren. De eerste was slechts een oefening en nodig om de voorbereidingen voor de volgende te kunnen treffen.

Zo schreven wij in maart vorig jaar:

Er is geen sprake van welke pandemie dan ook. Dat zie je dan ook terug in het dagelijks leven waar alles zijn gewone gang gaat.

En toch wordt er in Europees verband net gedaan alsof er een pandemie is. Want het digitale Europese coronapaspoort moet zo nodig worden verlengd.

In zijn verdere antwoord doet Kuipers het voorkomen dat de verlenging van het Europese coronapaspoort nodig is zodat burgers gebruik kunnen maken van een groot recht binnen de EU en dat is vrij reizen.

Tot zover eerdere artikel.

Nu opeens wordt het zo klaar als een klontje waarom dat paspoort zonodig moest worden verlengd.

Want de Europese Commissie maakt nu trots bekend dat de WHO dit paspoort zal overnemen en dit de wereldwijde standaard maken.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de lancering aangekondigd van een baanbrekend digitaal gezondheidspartnerschap.

In juni 2023 zal de WHO het systeem van digitale COVID-19-certificering van de Europese Unie (EU) in gebruik nemen om een wereldwijd systeem op te zetten dat de wereldwijde mobiliteit zal vergemakkelijken en burgers over de hele wereld zal beschermen tegen voortdurende en toekomstige gezondheidsbedreigingen. Dit is de eerste bouwsteen van het WHO Global Digital Health Certification Network (GDHCN) dat een breed scala aan digitale producten zal ontwikkelen om een betere gezondheid voor iedereen te bieden.


We schreven onlangs een tijdlijn naar de volgende pandemie met daarin een aantal belangrijke stappen.

De eerste stap was het aannemen van de pandemiewet in Nederland. Dankzij ons parlementair stemvee was dit zoals ook verwacht geen probleem.

Dan komt straks stap 2 en in het kader van bovenstaande een heel belangrijke stap:

Stap 2 is het aannemen van het nieuwe WHO verdrag. 

Daar wordt op dit moment druk gewerkt aan een nieuw verdrag dat volgend jaar moet worden goedgekeurd door alle landen.

Onder de voorwaarden van dat verdrag geven landen in geval van een pandemie of andere door de WHO uit te roepen medische noodtoestand hun soevereiniteit op.

De WHO heeft dan carte blanche om lockdowns in te stellen, vaccinaties te verplichten enzovoort.

Men wil dat uiterlijk 2024 het nieuwe WHO verdrag wordt aangenomen.

Wanneer stap 1 en stap 2 eenmaal compleet zijn, staat niets meer de komst van de nieuwe nep pandemie meer in de weg.

 de weg naar slavernij