opmars tuberculose  Het is nog niet de komende pandemie, maar toch is covid-19 nu van de eerste plaats verdrongen als meest besmettelijke ziekte.

Er is een concurrent, maar zo wordt ons verzekerd, er wordt al druk gewerkt aan een nieuw vaccin.
De corona neppandemie ligt nog vers in het geheugen. Nog steeds ondervindt de mensheid daar de naweeën van. In de meeste gevallen bestaan die naweeën uit vaccinatieschade.

Maar, er ligt een ander gevaar op de loer aldus de Britse media en dat is tuberculose.

Tuberculose (tbc) is een erg besmettelijke infectieziekte. De oorzaak is een bacterie. Wanneer een besmettelijke persoon tuberculosebacteriën uitademt in de lucht, kunnen personen in zijn omgeving deze bacteriën inademen en besmet raken.

Wanneer een persoon besmet raakt, nestelt de bacterie zich in ongeveer de helft van de gevallen in de longen.

En nu wordt er alarm geslagen vanwege deze ziekte:
Volgens de medische wetenschap kan je genezen van Tuberculose als je zes maanden lang een antibioticakuur volgt.

De toename van TB in vooral Afrika is volgens de berichten inmiddels zo groot geworden dat het de plek heeft ingenomen van Covid-19 als meest besmettelijke ziekte.

De reden dat er een enorme toename is van TB wordt vooral gezocht in het feit dat de bacterie resistent schijnt te worden tegen de gebruikte antibiotica.

Er bestaat een vaccin, maar dat schijnt in de praktijk niet echt effectief te zijn.

Tegen tuberculose bestaat een vaccinatie, de BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie. In de vaccinatie zitten tuberculose-bacteriën, die verzwakt zijn en geen ziekte kunnen veroorzaken. Deze bacteriën zorgen er voor dat het lichaam bescherming opbouwt tegen tuberculose.De vaccinatie geeft geen 100 procent bescherming tegen tuberculose. Wel beschermt de vaccinatie tegen mogelijk ernstige gevolgen van tuberculose.

Wanneer ze bovenstaande schrijven, dan weet je dat het niet werkt.

Nu is er een Britse professor, Robert Wilkinson, die zich in Afrika bezighoudt met allerlei onderzoeken naar TB. Hij wordt de leider genoemd van een wereldwijde groep die heel graag wil dat er een effectief vaccin komt tegen TB. Ook een vaccin dat maar eenmaal hoeft te worden toegediend.

Klaarblijkelijk wordt hier druk aan gewerkt door wetenschappers uit landen zoals Amerika, India, Vietnam, Indonesië, Madagaskar en Ivoorkust.

Volgens het Britse nieuwsbericht investeert Amerika zwaar in deze ziekte en willen ze het proberen uit te roeien door ‘contact tracing’ als er zich daar een uitbraak voordoet.

Eén van de grootste gevaren die men ziet is dat zowel legale als illegale reizigers deze ziekte naar onze contreien zullen importeren.

Zo is er in het Verenigd Koninkrijk jarenlang een afname van TB geconstateerd, maar nu valt er weer een toename waar te nemen.

Dan worden er een aantal bangmaak verhalen aan het artikel toegevoegd om het publiek ervan te doordringen dat dit toch wel een ernstige ziekte is.

Verreweg de meeste mensen in onze streken die met deze bacterie te maken krijgen, weten niet eens dat ze zijn besmet.

We spreken van een latente vorm van tbc wanneer je natuurlijke weerstand volstaat om niet ziek te worden. De bacterie blijft dan in je lichaam aanwezig, zonder dat je ziek wordt of besmettelijk bent voor anderen.

De kans dat een persoon met een LTBI toch actieve tuberculose ontwikkelt, is ongeveer 1 op de 10.

Met andere woorden, als je immuunsysteem goed werkt zal je in de praktijk weinig merken van de TB bacterie.

Het wordt natuurlijk een ander verhaal voor de volledig gevaccineerde inwoners. Zij zullen aan de lopende band ziek worden en dat vooral met aan de longen gerelateerde ziektes.

Volgens een Belgische medisch artikel draagt ongeveer een kwart van de wereldbevolking de tuberculose bacterie met zich mee. In verreweg de meeste gevallen is dit de latente versie van de ziekte.

Daarom kan TB heel mooi worden gebruikt om vaccinatieschade te verdoezelen. Het enige dat ze straks hoeven doen is om iedereen die ziek wordt te testen op TB.

Er is een grote kans dat bij veel van die zieke mensen dan de latente TB bacterie wordt aangetroffen.

Dit dient dan als ‘bewijs’ dat we te maken hebben met een enorme TB uitbraak (in werkelijkheid coronavaccinatieschade) en dat iedereen heel snel moet worden gevaccineerd met een nieuw mRNA ‘vaccin’ tegen TB dat ongetwijfeld als ergens klaar ligt.

Toevalligerwijze heeft de WHO ook net het vaccinatiepaspoort van de EU overgenomen zodat ook dit systeem straks mooi kan worden gebruikt voor de komende TB vaccinaties.