Edgar Cayce, Rusland  In sneltreinvaart wordt onze huidige maatschappij in alle opzichten kapot gemaakt.

Een wereld waarin ouders voogdij kunnen verliezen als ze niet bereid zijn de genderkeuze van hun kind te erkennen.Dat we leven in een zieke satanische samenleving zal de meesten niet zijn ontgaan. Onder het mom van vrijheid en inclusiviteit wordt de maatschappij zoals wij die kennen gesloopt.

En dan met name het normale gezin met een vader, moeder en kind(eren). Het gezin was ooit de hoeksteen van de samenleving en zorgde bovendien ook nog eens voor het nageslacht.

Sinds de Westerse wereld zich in de klauwen van een satanische sekte bevindt, is het afgelopen met al die dingen die wij normaal vinden. Voor meer achtergrond betreffende de geplande satanische verwoesting van onze maatschappij, raden wij dit eerdere artikel aan.

Aangezien de meeste mensen bang zijn om niet langer bij de kudde te horen is het niet zo moeilijk om een ziek concept bij de bevolking naar binnen te drammen.

En zo kan het gebeuren dat Scott Weiner, een senator in Californië met een wetswijziging komt waarbij ouders heel gemakkelijk de voogdij over hun kind kunnen verliezen als blijkt dat ze anti LGBTQ+ zijn.


Senator Scott Weiner

Weiner heeft een wetswijzing voorgesteld op een bestaande wet die betrekking heeft op de veiligheid en welzijn van kinderen.

Als deze wetswijziging wordt aangenomen dan betekent dat onder meer het volgende:

Ouders moeten ieder gender dat het kind wenst erkennen. Doen de ouders dat niet, dan wordt dit gezien als een vorm van mishandeling en hebben de autoriteiten het recht om de ouders de voogdij te ontzeggen.

Aan de andere kant hebben we Rusland.

Daar heeft het parlement een wet aangenomen waarbij operaties voor geslachtsverandering zijn verboden. Ook mogen mensen niet langer het geslacht laten veranderen in officiële documenten.

In het Westen wordt dit uitgelegd als: het inperken van de vrijheden van de lhbti-gemeenschap. In Rusland wordt dat uitgelegd als het beschermen van familiewaarden.

President Poetin spreekt zich met regelmaat uit tegen transgenderrechten. De oorlog in Oekraïne wordt door het Kremlin ook vaak afgeschilderd als een strijd tegen westerse waarden, waaronder een 'antifamilie-ideologie'. Eind vorig jaar werd 'homopropaganda' al verboden, waardoor het verkondigen van positieve boodschappen over de lhbti-gemeenschap praktisch onmogelijk werd.

Zoals het er nu naar uitziet, zal onze maatschappij volledig worden verwoest door het satanisme. 

En toch is er volgens een bekende helderziende ook voor ons nog hoop:

Dat de door Amerika en de daarachter opererende satanische krachten uiteindelijk niet zullen zegevieren, werd al in de jaren dertig van de vorige eeuw voorspeld door de beroemde “slapende profeet” Edgar Cayce.

In de jaren dertig deed Cayce een voorspelling over de “zonden” van wat hij noemde de “key nations”, de belangrijkste landen ter wereld.

Amerika: is haar motto “in God we trust” vergeten 
Engeland: verwaandheid 
Frankrijk: lust 
China: isolationisme 
India: het niet delen van kennis 
Italië: onderlinge strijd 

Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden. 

Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee presidenten. 

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”