blokkeren zonlicht  Niets gaat de uitvoerende psychopaten te ver, zelfs het blokkeren van zonlicht is voor hen niet onbespreekbaar.

Alles moet uit de kast worden getrokken om de temperatuur onder controle te houden en nu komt ook de EU met plannen om dit voor elkaar te krijgen.Volgens een bericht op Bloomberg gaat de Europese Unie deelnemen aan een internationaal project dat moet beoordelen of grootschalige interventies zoals het blokkeren van zonlicht of geo-engineering haalbare opties zijn.

Als je mensen in de achtergrond hebt die denken dat ze God zijn, dan kan je bovenstaande soort plannen verwachten.


Bloomberg bericht verder dat de EU in de loop van deze week met plannen zal komen waarbij een afweging zal worden gemaakt van de bedreigingen voor ons leefmilieu.

Hierbij valt dan te denken aan de schaarste van water en voedsel. Dit zou dan weer dienen als voedingsbodem voor conflicten en migratie.

Onderdeel van mogelijke oplossingen voor bovenstaande problemen zijn onder andere het blokkeren van zonlicht of andere vormen van geo-engineering.

Dit laatste staat ook bekend als chemtrails en is iets dat in het geniep al jaren en jaren gebeurt.

De EU zal niet alleen kijken naar de 'oplossing', maar ook naar de gevaren.

Het zijn uiteraard onbekende risico’s voor mens en planeet die genomen zullen worden, maar waar vooral naar gekeken zal worden is wat voor effect dit heeft op de machtsverhoudingen in de wereld.

Daarnaast ziet men nog ontelbare andere problemen opdoemen volgens de EU. Zoals ethische, politieke en wettelijke problemen.

Echter, dit alles weerhoudt de EU er niet van om deel te nemen aan het debat of geo-engineering werkelijk voordeel gaat opleveren voor de mens of dat de gevolgen dermate onvoorspelbaar en gevaarlijk zullen zijn dat men er vanaf moet zien.

Het zijn allemaal mooie woorden, maar ondertussen wil de EU al wel vast dat er regels worden opgesteld om deze nieuwe sector zoals het wordt genoemd in goede banen te leiden.

Als motivatie voor bovenstaande wordt dan vervolgens aangevoerd dat men zich grote zorgen maakt dat landen hun klimaatdoelen niet zullen halen en dat de wereldwijde opwarming niet beperkt zal blijven tot 1,5 graad Celsius.

En dat alles betekent dat men volgens Bloomberg wel degelijk serieus gaat kijken naar het sproeien van deeltjes in de atmosfeer om zo te voorkomen dat zonlicht de aarde gaat bereiken.

Alhoewel er op dit moment formeel nog niets is besloten, voel je op je klompen aan waar het naartoe zal gaan.

De mens in haar grootheidswaanzin denkt de temperatuur op aarde te kunnen controleren en zal waarschijnlijk op termijn door het blokkeren van zonlicht al het leven op aarde vernietigen.

Als mensen denken dat ze God kunnen spelen, dan is het voor hen ook niet ondenkbaar dat ze t.z.t. als het helemaal mis gaat op aarde kunnen ontsnappen naar een andere planeet.

Hoewel Musk in alle toonaarden ontkent dat hij bezig is met ontsnappingsplannen voor de rijken richting Mars, is dat misschien toch wel precies wat hij doet.